František Ondřej Poupě

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

26.11.1753 Český Šternberk 1805 Brno Pohřben v Brně

PD, F.Rous ml.1906 (na starém domě:Werich-Uzl 1878) Martinská 360/2Český sládek,který svými dvěma knihami o pivovarnictví "Die Kunst Bierbrauens" a "Počátkové základního naučení o vaření piva" dal českému pivovarnictví impuls dalšího vývoje.


    "Kde se pivo vaří,tam se dobře daří..."
              Z české lidové písně
    "Jeden papež v Římě a jedno pivo v Rakovnice"
              Reklamní slogan   Ve vyšehradské kapitulní listině z roku 1088 se mluví o pivovaru,

jehož tři sládkové se jmenovali Sobík,Češura a Častoň.Jsou to bezpochyby staročeská a napovídají,že dobrých pivovarníků bylo tehdy v Čechách hod- ně.Byl to pro šlechtu a církev výnosný obchodní artikl a výroba piva doro- stla za staletí na úroveň pivovarnické evropské špičky.

   Jakost piva začala v 18.století znenáhla upadat a slavné české pivo

ztracelo pověstný říz.Pivovary nejenom po Čechách vyráběly tekutou,planou břečku.V tom čase totiž upadalo hospodářství země vůbec.Ve 2.polovině 18. století se vyhrotila situace do tak vážného stavu,že se ozývaly hlasy po rychle nápravě.Pivovarnictví mezbytně potřebovalo osvícenou hlavu ně- jakého zkušeného pivovarníka,aby obnovil reformátorským činem slávu pra- starého moku.

   Koncem 18.století se pivovarnický reformátor skutečně našel.Pochá-

zel z dědinky Český Šternberk pod stejnojmenného hradu,ba narodil se tu jako mladší syn kováře Poupěho.Stejně jako starší syn nepřilnul ke kova- dlině i mladší František se vydal za lepším a kam jinam než za bratrem do pivovaru ve Velké Biteši na Moravě.Pach sladu zlákal staršího Jana i mladšího Františka a oba se jako sládci přidrželi pivovaru na celý ži- vot.Po čase se rozešli každý jinam.

  Po dlouhém vandru zakotvil František jako zkušený sládek na panství

knížete Windischgratze ve Štěkně a pak v Tachově.Mohl by zřejmě vyprávět o lidech i o láskách,o panstvu i o děvečkách a pacholcích celé legendy. Ale třebaže život milostný byl krásný,pro něho ještě krásnější byla neukro- titelná vůně poznávání,zdokonalování a vymýšlení něčeho nového,lepšího a dokonalejšího v pivovarnictví.

   Z Tachova odešel do podbrdských Hořovic a odtud v roce 1793 jeho

vandrovnická cesta zamířila ku Praze do Schwarzenbergova pivovaru v Jino- nicích u Prahy.

   Tehdy jej už znali širokodaleko jako vyhlášenéh sládka,odborníka

na slovo vzatého,ale to nebývá dobrá vizitka pro ty slabší a závistivé, kteří se báli konkurence.Františkovy znalosti nebezpečně narušovaly stra- ré zvyky a protože nové je pro líné a neschopné nebezpečím,začalo se u schwarzenberkých sládků intrikovat.Františka prostě zanedlouho vyštvali.

   S našetřenými úsporami se usídlil na Starém městě pražském v domě

"U tří zlatých houslí",hned vedle pivovaru,připomínajícího mistra Medvíd- ka.Za zády byl tichý hřbitůvek u kostelíka sv.Martina při jehož zdí míva- la sochařskou dílnu rodina Brokofů.

   V Praze začal František psát svou první knihu o pivovarnickém umění:

"Die Kunst Bierbrauens".Psal ji v němčině proto,že majitelé pivovarů a ti,k nimž chtěl promluvit,mluvili německy.Svou první knihu vydal u praž- ského tiskaře Bártla.V Praze prožil jenom rok 1794 a snad proto,že vydáním knihy přišel na mizinu,přijal nabídku na místo sládka v pivovaře hraběn- ky Clam-Martinicové.

   Sladovnický vandrovník,unavený věčným putováním,uposlechl v roce 1798

volání bratra,který ho zval na Moravu.Konekonců i na Moravě znali jeho jméno i knihu.Nejvíce o něj stáli brňané,kteří ho uvítali jako svého spa- sitele a poběřili ho místem městského sládka.Právě v Brně,odkud vyputoval do světa,začal psát svou druhou knihu v němčině "Versuch eines Grundlehres des Bierbauerei" (1801) a česky ji vydal pod názvem "Počátkové základního naučení o vaření piva". Mluvila především ke sládkům,k českým mistrům va- ření piva.

   Pivovarnictví se i Poupěho zásluhou začalo zvedat z úpadku a našlo

ztracené místo v Evropě.V Praze vznikaly pivovary "U Sládků","U Bachorů" a další pivovary,dávno sice zaniklé,ale dějinně známé,z nichž zůstal pivo- var "U Fleků",který přenesl slávu českého piva do 20.století.