Ivan Puluj

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

2.2.1845 Hrymalov v Haliči 31.1.1918 Praha Pohřben na Malvazinkách

PD,mramor b.r. Matoušova 1268/6Ukrajinský fyzik a elektrotechnik,vynálezce a teolog.Od roku 1884 prof.fyziky a elektrotechniky a rektor na německé pražské techni- ce.Z vynálezů:přístroj pro určení mechanického ekvivalentu tepla (1875),vakuová lampa pro vakuové paprsky (1881),telefonní stani- ce s ochranou proti silným proudům aj. Projektoval elektrárny:Ho- lešovice v Praze,v Cvikově,Marianských lázních,Bolzanu,Vyšším Bro- dě a jinde.Vydal modlitební knihu,přeložil Nový zákon a Žalmy.
   Do Prahy na německou univerzitu přišel v roce 1884 z rakouského

Štýru.Předešla jej pověst,že je skvělým teoretikem v oboru tření vzdu- chu,vynálezcem a že býval poradcem firmy Ganz,nu to nejpřekvapovější,měl továrnu na žárovky vlastní provenience.

   Gymnasista z Tarnopole studoval nejdříve teologii a za studií vydal

rusinskou knihu modliteb a s přítelem Kulišem překlad Nového zákona. V Praze se roku 1903 ještě vrátil k překladání Žalmů.Je až k podivu,jak se v něm sešly dva talenty od sebe nahony vzdálené.Šly jeho životem ruku v ruce,protože po doktorátu z filosofie ve Štrasburku (1876) nastoupil v Rjece na místo asistenta fyziky a mechamiky.Do roka přestoupil na ví- deňskou univerzitu,aby se habilitoval na soukromého docenta v oboru ele- ktrotechniky a předložil řadu studií o problematice tření vzduchu a elek- trickém záření hmot.Práce vzbudily velkou pozornost hlavně v Anglii.

   Puluj nebyl zdaleka suchým teoretikem, byl to spíče člověk prakti-

cké aplikace.Ve třicítce patentoval přístroj na určování mechanického ekvivalentu tepla a obdržel za něj na Pařížské výstavě v roce 1878 stříbr- nou medaili.Po třech letech Paříž obdivovala jeho vynález lampy s vakuovými paprsky.Jiskřil nápady,řada jeho vynálezů narůstala a jeho jméno zasví- til v povědomí technického světa.

   Budapěšťská firma Ganz a rakouská zbrojovka jej angažovaly jako

svého poradce.

   Puluj vymýšlel teorie proto,aby osvěcovaly praktickou aplikaci.

V letech 1883-84 si zařídil ve Štýru vlastní továrnu na elektrické žárov- ky vlastní provenience.V jeho osobnosti tudiž žily v ideální jednotě ta- lenty tři: teoretický,aplikační a organizační.Jeho továrna uspěla v kon- kurenci.Pro člověka obdařeného třemi dary přírody nebylo nijak troufalé , že se v roce 1884 ucházel o profesuru na německé technice v Praze,jež mu titul přiznala a pověřila jej řízením katedry fyziky a elektrotechni- ky.

   V letech 1888-89 vystoupil Puluj na piedetál rektora německé pražské

techniky.Jako renomovaného teoretika a praktika jej svými požadavky zavalo- valy nejen továrny,aby asistoval u budování sítě elektráren v Rakousku- Uhersku.V roce 1896 rekonstruoval elektrárnu v Marianských lázních a po roce postavil elektrárnu ve Cvikově.V Praze projektoval elektrárnu v Holešovicích a prosadil v jejim provozu namísto stejnosměrného proudu úspornější variantu proudu střídavého.Z jeho proječní kanceláře vyšly plány na elektrárny v Bolzanu,Meranu,ve Vyšším Brodě a jinde.

   Pokrokem techniky došlo k nezbytnosti rozdělit jeho katedru na kate-

dru fyziky a katedru elektrotechniky. Puluj se od roku 1902 stal vedoucím katedry elektrotechniky.

   Pulujovy studie a články jsou roztroušeny po německých technických

časopisech ve Vídni i v Praze.