Jan Opletal

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

31.12.1914 Lhota u Nákla 11.11.1939 Praha Pohřben v Náklu

PD,1946 Jenštejnská 1966/1Český student medicíny.Při protiokupační demonstraci 28.října 1939 byl Němci smrtelně zraněn.Jeho smrt se stala symbolem boje českého národa za svobodu.


 "Jak k tomu přijde ten,kdo se narodil v chudé chatrči,že musí stá-

le sloužit zájmům toho šťastnějšího,který dosáhl všeho,po čem touží již tím,že se narodil v domě plné nadbytku".

               J.Opletal v kompozici z oktávy   Narodil se v roce sarajevského atentátu na následníka trůnu Ferdi-

nanda d´Éste.Srbové rakouskému císaři za anexi své země.Rozezlený císař okamžitě vydal provolání "Mým národům" a spolu s Německem vpochodovali do Evropy a zažehli světový požár 1.světové války.Stála lidstvo 10 mili- onů mrtvých,na 20 milionů mrzáků a zpustošené země.Jan válku nepamatoval, ale na frontě mu padl starší bratr.

   V půli 20.let mu rodina ze skrovných prostředků studium na litovel-

ském gymnasiu.Jan se rodičům odvděčil maturitou s vyznamenáním,ale na dal- ší studium už nebylo.Absovoval vojenskou službu u dělostřeleckého pluku v pražské Ruzyni,kde mohl mít šanci zůstat nastálo,jenže u důstojnické škole mu zjistili slabý zrak a bylo po ideálech vojenských výložek.

   Jenže Jan se životu tak snadno nepoddal.Nosil v sobě tajný cíl.Učil

se jazykům.Zjistil,že existuje Hlávkovo stipendium pro chudé talenty a zřejmě se poinformoval o jeho podmínkách.Český mecenáš Hlávka požadoval na studentských adeptech pobytu v jeho promýšleně vybavené studentské ko- leji především vynikající prospěch a znalosti jazyka.

   Arch.Hlávka dal i do své závěti podmínku,aby adepti pobytu v jeho

koleji,kde bylo všechno zdarma,bylli přijati za podmínek vynikajího pro-

spěchu a se znalostí dvou světových jazyků.Znalosti jazyků okusil i Hlávka a byla mu branou do vědomostí světa.

   Daaadvacetiletý Jan se roku 1936 do Hlávkovy koleje přihlásil a us-

pěl.Měl jistě obrovskou radost,protože to nebyla jen kolej,skvěle vybave- ný domov studentů.Hlávka pamatoval na všechno.Vybral pro kolej vhodné místo v Jenštejnské ulici,odkud bylo blízko na fakulty i do knihoven.

   K studentům se dostávaly Jobovy zprávy z Německa,Itálie a Španělska

nebezpečí fašismu v Evropě.A pak všichni uslyšel Hitlerovy hrozby z Něme- cka a křik Němců ze Sudet,odkud se zanedlouho do vnitrozemí přivalily proudy Čechů,jež Němci vyháněli.Mnichovská smlouva z 29.září 1938 s podpi- sem Anglie,Francie,Hitlera a Mussoliniho,ale bez podpisu ČSR rozhodla o anexi českého pohraničí Němci,kteří se viděli vládci zbytku Čech a Mo- ravy.Republika mobilizovala.

   Těžko je potomkům pochopit,co svíralo srdce českého národa.Vláda vá-

hala být či nebýt,přijmout či bojovat,ale "zrádný Albion" i Paříž mysle- ly,že zachrání sebe,proto zradily závazky k ČSR.

   Pochmurný den německé anexe ČSR dne 15.března 1939 Opletala zastihla

ve 3.ročníku medicíny.Těžko se českým vojákům odcházelo z hraniční čáry, obezděné bytelnými bunkry.A ztěži předávali Němcům kasárna.Hned zpodzimu téhož osudného roku 1939 se k 21.výročí zrodu ČSR 28.října 1918 začaly na Karlově náměstí srocovat tisíce mladých lidí.Utvořil se dlouhý průvod, který se pohnul Žitnou ulicí,sledován německým gestapem.Když průvod přešel dům,v němž žil do své smrti Antonín Dvořák a jehož bysta shlížela z l.pat- ra na děje času,ozvala se od Vinohrad střelba.A když se pak vzepjaly sil- né hlasy studentů ovacemi na oslavu dne zrodu ČSR,našla si osudová střela z německé pušky studenta Jana Opletala.Jan ucítil krev a bolest v břiše.

   Odvezli jej rychle na proslulou Jiráskovu kliniku,ale ani zkušené

ruce prof.Jiráska neuměly učinit zázrak.Jan Opletal za čtrnáct dní,dne 11.listopadu 1939 v poledne dodýchal.Celý český národ byl pobouřen.

   Po třech dnech se chystal převoz těla Opletala do rodiště v Náklu

na Moravě.Lidé se houfně srocovali kolem Wilsonova nádraží,odkud měl vyjet vlak s Janovou rakví.Po ulicích demonstrovali studenti,pronásledováni ně- meckou policií.Německé úřady rozhodly,že Opletalovy ostatky budou převeze- ny pohřebním vozem.

   Zvěst o Opletalově smrti přivedla do Nakla ke hrobu Jana tisíce lidí,

mezi nimi i delegaci studentů.A Praha neustále bouřila,studenti chodili uli- cemi i s profesory.Němci zasadili krutou ránu Karlově univerzitě.Tato rána se nemohla srovnat ani s její anexí jezuity po Bílé hoře.Německé úřady sáhly k neuvěřitelnému.Gestapo a německé vojsko jezdili pražskými ulicemi a zaty- kali studenty i profesory.Z Berlína příkázali uzavřít české vysoké školy. V noci gestapo přepadlo studetské koleje,pozatykalo 1200 studentů i profe- sorů a odvezlo je do koncentračních táborů.Český národ zůstal jako kališní- ci kdysi po Bílé bez inteligence.

   Národ se bránil,přežil a 17.listopad zůstal natrvalo citlivým memen-

tem.Nejenom v Čechách,ale v celém světě.