Jan Zelenka

Verze z 11. 2. 2017, 23:09, kterou vytvořil Tomáš Gardelka (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

3.8.1895 Kamenný Újezd u Č.Budějovic 11.6.1942 Praha Pohřben

PD,1946 KodaňskáUčitel a sokolský pracovník.Za německé okupace člen ilegální so- kolské skupiny "Ŕíjen".Staral se o parašutisty "Antropoid" (Gab- čík a Kubiš),kteří provedli atentát na Heydricha.


"Kdo pachatele přechovává nebo jim poskytuje pomoc,nebo má vědomost

o jejich osobě či o jejich pobytu a neoznámí to,bude zastřelen s ce- lou svou rodinou".

                 Výzva K.H.Franka


   Dne 27.září 1941 oznamila německá tisková kancelář,že A.Hitler po-

věřil SS-obergruppenfuhrera a generála policie Reinharda Heydricha fun- kcí říšského protektora v Čechách a na Moravě.Následujícího dne už byl sed- matřicetiletý Heydrich na Pražském hradě.Ještě v mladickém věku dával kdysi příkazy německým agentům v Praze,jak organizovat v ČSR pátou kolo- nu.Nový šéf gestapa a kriminální policie měl totiž prsty v akci "Fall Grun",jak si fašisté pojmenovali "přepadení Československa".

   Po příjezdu do Prahy shromáždil své podřízené a v nástupním projevu

jim prozradil,jaký osud fašisté chystají pro český národ.Formuloval zá- měry německého fašismu,jež Hitler schválil jasně a stroze:rozbít ilegální hnutí v českých zemích,Čechy,kteří budou schopni poněmčení poněmčit,po do- bytí SSSR vysídlit Čechy k Ledovému moři a zbytek zlikvidovat.Shrnul tím podstatu německého plánu,který měl tajný název "Haselblatt".Bylo to velmi jednoduché,jasné a stručné.

   Heydrich nepočítal s větším odporem Čechů,s lidmi,kteří jej přerůsta-

li inteligencí,moudrosíi,vzděláním,statečností,ani se sebeoběti,jež jsou napadeni schopni přinést na obranu své země.Nepočítal s pudem sebeobra- ny v kořenech české národní hrdosti.

   Zelenka znal dobře Sudety,jež odedávna patřily české zemi,jenže

po Třicetileté válce (1618-1648) zůstala v české sudetské oblasti spousta

vymřelých vesnic,jež obsadili Němci.Hitler přičlenil Sudety k Německu a Zelenka,který v nich prožil po zrodu ČSR kus života jako český učitel, musel utéci do vnitrozemí.Už v roce 1918 sudetští Němci žádali autonomii. Česká měnšina tu měla málo škol a proto vláda ČSR vyzvala české kantory, aby se přihlásili do pohraničí.Zelenka v roce 1924 uposlechl a usadil se v malé vesnici Háje u Mostu,kde učil až do roku 1938.Byl nejenom kantorem, ale i funkcionářem Sokola a náčelníkem župy.K vlastenectví bylo kdysi doma samozřejmostí.Zažil v Sudetech bitky sokolů s henleinovskými bojůvkami, jež vyháněly Čechy z pohraničí.Sám nakonec musel po zabrání Sudet Hitlerem utéc,aby zachránil sobě i rodině alespoň holý život.

   V Praze se usadil v Biskupcově ul.na Žižkově a organizoval pomoc

utíkajícím Čechům z pohraničí,ze Slovenska a také německým antifašistům z Německa.Všichni jen s uzlíčkem zachraňovali životy rodin.Už 15.března 1939,kdy se Hitler hrdě díval z okna Pražského hradu,začali Češi odbojo- vou činnost.Zelenka se stal v roce 1940 členem ilegální organizace "Ří- jen",jež byla pobočkou sokolské skupiny "Jindra".

   Heydrich už měl připraven po příchodu do Čech přesný program:

ze svého soupisu 50 % Čechů Němci odesílali lidi na práci do Německa,kde měli být buď poněmčeni a nebyl žádoucí jejich návrat.Zelenka pracoval v ilegalitě pod různými jmény,především pod jménem Hajský.Podařilo se mu uniknout hromadnému zatykání v říjnu 1941,kdy se ve Skotsku už připravovala v zámečku Bellasis parašutisctická výsadka.

   Hájský podával zprávy do Londýna a byl přítomen tajnému vysílání

zpráv ze Zbraslavi,později z Vinohrad i ze svého bytu,čili z domu,kde sí- dlila i německá "Nothilfe".Jeho ilegální sokolská skupina "Říjen" vysíla- la všechny potřebné údaje o Heydrichovi pro jeho připravovanou likvidaci.

   Dne 28.11.1941 v 21.30 hodin seskočila výsadka "Antropoid" (Josef

Gabčík a Jan Kubiš) poblíž Nehvizd u Prahy.Zprávu rychle obdržela ilegál- ní skupina "Jindra" a první setkání s oběma výsadkáři se uskutečnilo v by- tě ved.skupiny "Jindra" Pecháčka na Smíchově.Rozvětvená síť spolupracov- níků se starala o nezbytné potřeby obou výsadkářů.Zprvu je skryl doma a pak připravil čtyři úkryty:v Karlíně,Vysočanech,Libni a Dejvicích.V nich se konaly pravidelné schůzky.

   Gabčík s Kubišem připravili atentát na Heydricha v místě libeňské

zatáčky.Byl uskutečněn 27.května 1942.Po atentátu se Kubiš skrýval u Ze- lenků.Kolem pěti set policistů pročesávalo Prahu.Národ se ocitl na krutém, ale nadějném rozcestí.Pro sedm parašutistů (rovněž z dalšího výsadku Sil- ver) se našel bezpečný úkryt v pravoslavném kostele sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici,kde nemohli být prozrazeni.Jenže parašutista Geryk,který se lekl důsledků,úkryt prozradil gestapu.To byl fakt,který se leckde po půlce století překrucuje.Zrada je zradou,čili historickým faktem.

   Skrytí hrdinové v kryptě kostela byli německou policií obklíčeni a

hrdinně se bránili až do konce.

   Němci začali po stovkách vozili podezřelé Čechy na střelnici v Koby-

lisích k popravám zastřelením.Zelenka byl právě doma,když spatřil z okna gestapo,jak zatyká v protějším domě rodinu Moravcovu.Nebylo lehké se roz- hodnout.Jiné než sebevraždu nenašel.Tím přeťal řetězec zatykání.Spolkl ampulku s jedem.Gestapo zatklo jeho ženu a syna a popravilo je.PD,1947 Kodaňská 6/43 (zde učil)

Společná PD Estonská 411/1