Oldřich Hlaváč

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

9.1.1895 Stříbrné hory na Šumavě

18.12.1942 Berlín

Popraven Němci v Plotzense


PD,1948

U Nikolajky 1088/15


Český lékař - stomatolog.Činný rovněž v Umělecké besedě.Psal odborné studie i beletrii.Pracoval v protifašistické skupině "Obrana národa". Vydal: Mecína v županu, Medicinské historie.


"Kéž ve vás zůstane živo to, co ve mně bylo dobré" Z dopisu před popravou


V jeho životním zájmu se sloučily stomatologie,fyziologie (nauka o životních funkcích organismu) a umění.Ono duchovní sbratření lékařů s uměním je podivuhodným jevem,něčím životně dáno,snad tím,že lékař nejenom zpytuje pacientovo tělo,ale i duši,píše si deník rodu.Vidí do pa- cientova života jako do vrstevnic stromu a to je i pro umění živou vodou existence člověka.Česká medicína je plná příkladů lékařů-umělců,např.MUDr. J.Čejka,který léčil rodinu B.Němcové a sám psal a překládal,internista prof.Thomayera,spisovatel,spolužák Vrchlického,psychiatr prof.Heveroch atd. Lékaři a umělci mají k sobě blízko.Proto mají lékaři velké domácí obrazár- ny svých malířských přátel,kteří mu tím za zdraví platili.

Do Hlaváčovy zubní ordinace ve Vodičkové ul.38 přicházelo umělců ne- málo.Rozuměl jejich "cechu",koneckonců byl ze Šumavy,zbožňoval rozmani- tosti jihočeské krajiny s věncem hor,kam s paletou chodilo bezpočet malí- řů.Žil v Praze od středoškolských studií a když se vracel za rodiči na su- mavu,jeli s nim Šumavu malovat Václav Rabas,Bohumil Ulrych,Alois Moravec a jiní.Malíř Vincenc Beneš mu dokonce namalovat poetický obrázek matčiny chalupy v malé osadě Stříbrné hory,která náležela k obci Nalžovské hory. Jeho rodištěm byla tichá samota.Otec se zdaleka neuživil se třemi dětmi krejčovinou a život.Museli se živit,jak se dalo.Nejstarší bratr odejel v šestnácti se strýcem do Ameriky a otec si našel zaměstnání u pošty.

Rodiče přootevřeli chlapcovu nadání ke vzdělání na gymnasiu i na me- dicíně v Praze.Maturoval v české metropoli rok před vypuknutím l.světové války a stačil si ještě udělat abiturienský kurs na německé obchodní škole. Na medicínu jej přijali na podžim 1914.Přes všechna peripetia osudu ve vá- lečné době se mu podařilo dokončit medicínu 15.11.1919 doktorátem.Stal se zubním lékařem.

Otevřela se mu možnost ročního studia v Rockefellerově ústavu u svě- toznámého fyziologa prof.Jaquesa Loeba v USA.Obor jej zaujal,ale se stej- ným zájmem listoval současně ve staré a nové filosofii,aby si rozšířil poznání světa i obzory jeho lidství.Zprvu bydlel ve Pštrossově ulici za Ná- rodním divadlem,později U železné lávky za Strakovkou (dnešní vláda) a roku 1937 zakotvil v zeleni nedaleko smíchovské Santošky.

Jeho ordinace ve Vodičkové ulici se proměňovala ve společenskou kři- žovatku.Získal odborným i společenským šarmem klientelu,přičemž docházel mezi kumštýře do Umělecké besedy,která jej dokonce zvolila za předsedu své společenské sekce.Staral se o veřejnou prezentaci umělecké činnosti. Byl to Hlaváč,kdo přišel s myšlenkou souborné výstavy sochaře J.V.Myslbeka, dož byla významná kulturní událost.

V odborných časopisech psal odborné články a studie pod jménem Hla- váč,ve společenských se podpisoval pos fejetony a legrácky Alarich.Měl li- terární talent,jeho poutavé črty z hlubin pacientovy duše měly vtip.Spiso- vatelé přijali svého zubaře do literárního cechu,protože se na pultech knihkupectví objevily jeho dvě pozoruhodné knížky,napsané s vtipem a citem pro slovo: "Medicína v županu" a "Medicinské his- torie".

V roce 1939 zarahotily pod okny Hlavačovy ordinace německé tanky. Srocená Praha zatínala pěsti a pak zazněly první výstřely na důkaz,že Če- ši už nejsou pány ve své zemi.Z Hlaváčovy ordinace se zanedlouho stala křižovatka ilegálních bojovníků skupiny "Obrana národa".Ve spolupráci s konsulem Jiřím Sedmíkem a jinými zřídil ve své ordinaci ilegální "přepá- žku",kde s pplk.Balabánem shromažďovali informace pro ilegální vysílání do zahraničí.Odsud proudily tajné zprávy z gestapa a z jiných okupačních úřadů ven.

Hlaváč byl zatčen 8.4.1940 ve svém bytě.Věznili a vyslýchali jej do zá- ří na Pankráci a potom prošel věznicemi v Dráďanech a v Golině.Soud proběhl v Berlíně 11.a 12.června 1942.Byl popraven 18.12.1942 v berlinské vězni- ci Plotzensee.Kromě oficiálních dopisů se mu podařilo tajně poslat ženě i několik motáků. V roce 1946 vyšly pod názvem "Listy z vězení" knižně.