Oldřich Liška

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

7.8.1910 Praha

5.3.1981 Praha

Pohřben na Olšanech


PD s portrétem,V.Žídek 1997


Český plavec,nestor otužilců,zakladatel Lipenského plaveckého maratonu a plavání v podzemní říčce Punkva v Moravském krasu.


Voda je živitelkou i léčitelkou a pro někoho i čarovným mediem,jež spoutá čímsi nevyslovitelným,co překračuje hranice poznání.Proč přitahu- je a ladí duši,proč člověk touží po jejim pohlazení a vůni.A proč mnohé spoutává doživotně do uzlíčku krásné kletby.Lišku si voda podmanila stu- divostí.Jeho matka tvrdila,že to způsobila porodní bába,když jej omylem omyla namísto v teplé,ale ve studené vodě.

V mladické vášni "tejral" tělo studenými koupelemi nejdříve doma ve vaně.Říká se,že studená voda utužuje zdraví,ale co,když v té říční lázni v zimě pluje vodní drorotina ztuhlá na kost.Po studených kurách do- ma vyšel 1.října 1928 k Vltavě a začal svůj nekonečný zápas,kdy se k při- dal mráz.

Liška měl velký příklad v českém namořníkovi,nestoru otužování Al- frédu Nykodemovi,s nimž si poprvé zaplaval v mrazivé Vltavě mezi 63 od- važnými otužilci o vánocích roku 1930.Byla to obrovská atrakce,proto- že takové "divadlo" se lidém choulícím se do kožichů tak často nepředsta- ví.

České otužilství bylo dílem někdejšíého námořníka Nykodema,který pocházel z dvojčat narozených hluboko v rakousko-uherské monarchii.Vypra- coval se na kadeta námořní lodi a pobyl na vodách celého světa deset ro- ků.Uměl nevídané kousky,například skok do moře se stožáru.Jednou na sever- ní plavbě poznal chlapíky ze "Zimní záchrany tonoucích",zkusil to s nimi a vydržel.A pak se vrátil domů a v roce 1923 udivil Pražany mroží plavbou v ledové Vltavě.

V legendách pamětníků se udržela Nikodémova vtipná vyprávění u vín- ka,jak prý v noci k nim přiběhla sousedka,že prý jí kape se stropu.Ale to nic,konejšila ji paní Nykodemová,ten můj spí ve studené vodě,aby byl zítra fit.Liška naslouchal mořeplavci jako děti babiččině vyprávění a už nechtěl slyšet jinou pohádku než "o studené vodě".Kde byl Nykodém,byl i Liška.Sta- věli spolu v Bráníku svůj bungalov a ti ostatní,co přibývali,se stali laci- nými "spoluotroky" ledové vášně.Naplavali desítky kilometrů a zažili moc nezapomenutelného mezi vodou a zemí.

Liška vytáhl z vody několik tonoucích,ale ten jeden z nich mu při- rostl k srdci na celý život.Plaval ve Vltavě mezi kry a najednou se na břehu zoufale rozkřičely děti.Plativě volaly zachumlané do zimníků a Liška zpozoroval,že mezi ledy zápasí o život černý,drobný pejsek.Nikdy nezapoměl na ty uplakané oči.Z posledních sil se přidržoval ledu a Liška mu podal ruku.Pejsek se k němu přitulil jak dítě,objal ho pacičkama kolem krku a vděčně mu lízal tvář.

Ve válce se přes německý zákaz s kamarády otužoval pod Trojským mos- tem a najednou se mad nimi objevila americká letka.Později si vybavil jen vysokou vlnu a píchlavé jehličky v kůži.Bomba měla dopadnout na Holešovi- ckou elektrárnu,ale padla do vody vedle nich.Velký zážitek byl 16.prosinec 1945.Plavali na Občanské plovárně v Praze a dvaaosmdesátiletý Nykodem mezi nimi.To nebylo plavání pro radost,ale plavecká disciplina,zatím co svět v tom viděl atrakci.

V roce 1946 předal Nykodem Liškovi vedení pražských otužilců,který byl obdržel název Tělovýchovný otužilecký klub (TOK),který se Pražanům před vánocemi předváděl plavbou u Národního divadla plavbou napříč Vltavy. Později se z ní stal "Memoriálu A.Nikodema".Od října 1949 už starý námořník ležel na Vyšehradě proti hrobu B.Němcové.

Liška v roce 1949 zorganizoval plavecký maraton Štěchovice - Praha (25 km),pak Vrané-Praha (12 km) a od roku 1967 se tato maratonská plavba pořádala na Lipenském jezeře.

Ještě jeden příběh stával Liškovi za vyprávění.Byl s chotí v Morav- ském krasu a když se vrátili napovrch z podzemí Macochy,popadla ho neodola- telná touha.Tajně vzal plavky,spustil se znovu dolů a dlouho přesvědčoval hlídače,že by si rád jako otužilec zaplaval v Punkvě.Dohadovali se,podstr- čil peníze,které hlídače obměkčily.Vklouzl do Punkvy a pak několik kraulů a zmizel pod skálou.Hlídač křičel,zhasl světlo,vyhrožoval,Liška křičel,že nemůže plavat bez světla a pak nastalo ticho.Vyplaval z Pukvy v místech vyústění na denní světlo.Mělo to dohru u správce jeskyně T.K.Diviška,kte- rý se uculoval a z Liškova přečinu se stala plavecká disciplina.Ještě 2.října roku 1949 se plavala nová plavecká disciplina a Divišek byl mezi plavci.Vznikl "Memoriál T.K.Diviška".

Otužilecké a dálkové plavecké discipliny vešly z podivínské atrakce mezi sportovní discipliny.Plavci František Venclovský a Jan Novák pokořili La Manche.Dne 26.prosince 1976 se konal "Memoriál A.Nykodéma",jehož se zů- častnilo 214 plavců,mezi nimi i cizinci.Nikodemovo a Liškovo "podivínství" dozrálo v ryze českou sportovní disciplínu.