Pavel Semjonovič Rybalko

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

23.10.1894 Istrosop v Sumské oblasti Ruska 28.8.1948 Moskva Pohřben na Novoděvičim hřbitově v Moskvě

PD,J.V.Švarc 1946 V Holešovičkách 1493/44


Maršál sovětské armády.Velitel 3.gardové tankové armády.Kro- mě mnoha tankových bitev 2.světové války velel i berlínské operaci a osvobozování Prahy.
   Dne 30.dubna 1945 spáchal Hitler ve svém "nedobytném" bunkru v Ber-

líně sebevraždu a 2.května kapitotulovala berlínská německá posádka a 5. květma proti německým okupantům povstala Praha.Dne 6.května se 3.americká armáda dostala na dohoudnutou linii České Budějovice-Plzeň-Karlovy Vary a sovětská armáda 1.ukrajinského frontu zahájila v rámci "Pražské operace" útok od Drážďan na Prahu.V Praze zuřil boj a Česká národní rada v čele s univ.prof.Pražákemi jednala s německým pražským veliteltvím.Před sovět- skými vojsky ustupovala milionová elitní Schornerova armáda černooděnců. která se bála odplaty za zničenou sovětskou zemí a za zvěrsta,které Němci v SSSR spáchali.Černooděnci se báli odplaty a spěc hali do amrického zaje- tí.

   Na jednání České Národní rady s velením Němců dne 7.5.1945 byka uza-

vřena dohoda,že německá armáda může volně projít městem za předpokladu,že odevzdá zbraně.Němci dohodu nedodrželi a začali si střelbou razit cestu Prahou.Ze dne na den vyrostlo v ulicích na šestnáct stovek barikád ze vše- ho možného a Pražané bojovali proti obrovské přesile.Ti,co byli ukrati za záclonama domů,jen pozorovali v úhlu svého výhledu,ti,co sebrali ukryté zbraně na daný okamžik a šeské četnictvo,stáli proti jako obr proti Goli- áši.

   V rozhlase informoval Pražany i primátor Prahy Václav Vacek,rozhlas

hořel,pod ním padali lidé,v ulicích se za barikádami ukrývali muži,ba i ženy jen málo puškami nebo zbraněmi,jež Němcům odcizili.Hořely domy,uli- ce,radnice na Staroměském náměstí,Praha krvácela.Jen výstražné ruce se vztyčenými prsty dodnes připomínají,že český národ přísahal věrnost sám

sobě nakrvavém polštáří svých pohnutých dějin.Je dost svědectví pro hrdin- ství Pražanů.

   I v boji a nenávisti se v člověku neztrací to lidské,pokud bojuje

jako člověk.A bylo dost příčin kruté nenávisti k Němcům,navyklým nařizo- vat,ba i snadno zabíjet.Jenže z kapek nelže uvažovat o důsledcích záplav. Naštěstí pčišla pomoc od armády bývalého Stalinova generála Vlasova,který prohrál významnou bitvu a ze strachu z trestu Stalina,zorganizoval nacio- nalistickou armádu a bojoval s fašisty. Česká národní rada s vlasovci vy- jednávala a ti,v naději na zmírnění své zrady,Praze účinně pomohli.Jenže zrada se v každé armádě těžce trestá,jenže to už jsou dějiny Ruska.

   Ve 4 hodiny zrána 9.května 1945 Pražané vítali první tanky Rudé ar-

mády,a to byly chvíle,jež nemůže pochopit ten,kdo na dějiny roubuje svou neznalost,protože to už jsou objektivně dané dějiny.Přijely od Terezína v čele s gen.Rybalkem. Svědci vzpomínali,že v ulici " V Holešovičkách" ve- litel 3.tankové armády generál Rybalko,opíraje se o hůl,přicházel s úsmě- vem vstříc pražským představitelům.Z jeho vtipnosti pryštěla radost.

   Rybalko obdžel Řád bílého lva 1.stupně.Uložil jej k těm stužkám

a metálům ocenění,jež si vysloužil v bojích 1. i 2.světové války.Ve dvací- ti mu navlíkla uniformu carská armáda a po válce,kdy na ruském území bo- jovalo třináct carských,revolučních a zahraničních armád,vstoupil v roce 1919 do Rudé armády.V boji proti carské dynastii se na bojištích zrodilo mnoho bezejmenných vůdčích talentů.Bez vzdělání,ale přirozené intelige- nce.Rybalko byl v době vzniku Rudé armády projevoval vojáckou srdnatost ve známé první jízdní armádě legendárního velitele Buďonného.Postupně se stal komisařem pluku,jenže když stichla děla a Rusko se chystalo k míru a obnově válkou vypleněné,hladové země,nestačila ve vojsku už jenom state- čnost.Rybalko absolvoval různé velitelské kurzy a teprve začátkem 30.let vojenskou válečnou školu,po jejimž ukončení jej poslali ve funkci pomo- cníka velitele divize na horní Kavkaz.V třicetiletém důstojníkovi objevili i dar diplomata.V letech 1937-1940 byl vojenským ataše v Polska,kde prožil začátek druhé světové války.

   Hitler po anexí Československa,posvěcené mnichovanstvím Chamberlei-

na,napadl 1.září 1939 Polsko a do měsíce je celé okupoval.Rybalka posla- li v diplomatické misi do Číny,ale brzy se vrátil a připravoval ve vojen- ském učilišti vojáky na boj z Německem.Dne 22.června 1941 ve 3.15 hodin Německo zaútočilo bez vyhlášení války na Sovětský svaz.Na 190 německých divizí se vrhlo na SSSR.Sovětskému svazu vyhlásila vál fašistická Itálie.

   Rybalka v roce 1942 vyslali na frontu ve funkci zástupce velitele

5.a 3. tankové armády.Stárnul v těžkých bojích tanků nejkrutějších něme- ckých ofenziv na Brjanské,Jihozápadní,Petrohradské,Voroněžské,1.běloruské a l.ukrajinské frontě.Velel a bojoval na všech nejvýznamnějších frontách Velké vlastenecké války.

  V roce 1943 převzal velení tankové brigády ve velké "Charkovské ope-

raci" a 5.7.- 22.8.1943 velel divizi v rozhodující bitvě druhé světové války u Kurska.Byla to největší válka tanků v dějinách světa.Němci začali ustupovat už od Stalingradu (dnes Volgograd - 17.7.1942 - 2.2.1943).Hit- lerova vojenská operace "Citadela",jež měla okupovat Moskvu,se rozply- nula.Přes bitvy u Kyjeva,Žitomíra a přes další bojiště se tanková brigáda generála Rybalka dostala až do Berlína.Ruský rozvětčík,malíř a fotograf

A.Korencov,který přijel do Prahy před tanky,vzpomínal léta ne objetí Pra- žanů.Tank č.23 z brigády gen.Rybalka byl v bitvě na Klárově zasažen ně- meckou panceřovou pěstí a shořel.Na žádost Prahy věnovalo sovětské velení jako památník války tank č.23,který Pražané na pamázku 29.7.1945 odhalili na Smíchově u kasáren.V roce 1990 jej čeští potomci odstranili.

   V roce 1947 byl Rybalko jmenován velitelem tankových a mechanizova-

ných vojsk SSSR a za rok v třiapadesátce zemřel.