Václav Špála

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

24.8.1885 Žlunice u Nového Bydžova 12.5.1946 Praha Pohřben na Vyšehradě

PD s bystou,K.Dvořák 1965 Na dračkách 755/5Český malíř,grafik a ilustrátor.Jeden z členů Skupiny výtvarných umělců (1911) a Tvrdošíjných (1918).Jeho styl byl syntézou kubis- tických a fauvistických prvků.Dospěl k "českému fauvismu" v ba- revné stupnici modré,zelené a červené.Známy jsou modré krajiny u Otavy a hlavně kytice.


 "Jaký je rozdíl mezi Fillou,...jehož vášeň vycházela z mozku

a provrtávala se neúhybně do hloubek ...a jasným a prostým Špá- lou,který byl malířem božím od přírody a malovaly mu oči,srdce, štětec takřka samy..."

                    František Langer


  Zrzavý si na posmrtné výstavě Špálových obrazů vzrušeně povzdýchl:

"... Špála je z nás přece jen nejlepší.A jak je český!" Ze Špálových obra- zů dýchá radost a optimismus. A všude měl plno modré a červené,kterou si oblíbil v dětství z hraček.V cihelně,kde otec pracoval,si formoval figur- ky,a potom zkoušel své kumštářské oko na učení uměleckým zámečníkem.

   Malíř a teoretik O.Mrkvička napsal,že Špála štětcem namočeným v tu-

ší doslova nějaký námět přepsal,a to bylo vždy to nejlepší,co namaloval. Jak se talentům stává,nevzali ho na pražskou Umělecko-průmyslovou školu ani napodruhé,ale přijali ho na Akademii a zanedlouho propustili s úředním záznamem,že převážně sledoval "..cíle neležící v rámci školy.." Špála chvíli chodil do krajinářské školy Engelmullera,ale hlavně listoval ve vý- tvarných časopisech a chodil po výstavy.I jeho zaujal E.Munch na pražské výstavě (1905) a také Francouzi.Jistě by byl mezi fauvisty skupiny "Osma" v roce 1907,která rozkřičenou barvitostí pobouřila veřejnost,ale léčil si orávě plíc v Dubrovníku.

  Přátelé Filla,Čapek a ostatní,jež okouzlil Francouz Cezan kontrastním

stavěním ploch,Gogh hořlavou barevností,Gaugin primitivismem nebo picasovci

konstruktivismem,vzali Špálu po jeho návratu z Paříže mezi sebe do své "Skupiny výtvarných umělců"(1911).Tehdy namaloval kubisticky obraz "Kraji- na z Dalmacie".A když do Čech přitáhl primitivismu,Špála nemusel napodobo- vat,jemu byl primitivismus vložen "do kolébky" nadání.Ani jeho červeno-mo- drá fauvistická barva nebyla odkoukána,ale byla mu dána přírodou.

   Zájmy mocných rozprášily mladé muže talent netalent po zákopech první

světové války a Špála ji prožil v Uhrách.Ti,co se vrátili,se bolestně rva- li s barvou a tvarem,aby prožitou hrůzu sdělili a zároveň oslavovali malíř- sky zrod státu.A mnozí ještě usilovali o symboliku životní perpektivy pro- stého člověka.Ti,co začali malovat před válkou ,se v roce 1918 sdružili na výstavě tzv."Tvrdošíjných",čili těch,kdo se neodcizili svému tvárnému principu.Špála maloval uherskou krajinu,kde vojančil,ale jas jeho barev se přitlumil.Válečné vzpomínky zanechaly velké stopy v celém českém umění.

   Pak vyjížděl z Prahy často i s J.Čapkem,s nimž si byli v kubistických

variacích blízcí,proti proudu Vltavy,Berounky a Sázavy.V roce 1923 se mu do obrazů prodrala okolní zeleň.Celé období jeho tvorby je nazváno "zele- ným".Zvolna opuštěl kubistické variace a vrátil se jakoby "domů",do svého, tolik svébytného vidění světa."Byl jsem pro revolucionářství v umění",vzpo- mínal později,ale já "nemaluji krajiny,ale sebe.." A pak nebylo výstavy spolku Mánes,na níž by Špála scházel.Český,prostý,lidový.

   Od roku 1927 se jeho barevný a tvarový řád začal odívat do škály

modrých odstínů.Zrodila se slavná špálovská symfonie v modrém,vyčarovaná z řeky Otavy u Smetiprachu,v Písku či v Orlických horách nebo v Českém ráji.Modrá vyzařuje ze všech jeho obrazů "Na Otavě před bouří".Tato zvlášt- ní,přitažlivá atmosféra kraje nevyslovitelného půvabu přešla do dlouhé řady Špálových kytic a zátiší,jež nesou obecný název "špálovské".Jeho obrazy vstoupily svým rozpoznatelným rukopisem do všech galerií.

   V roce 1930 se Špála přestěhoval na Ořechovku do vlastní vilky,

čili do architektonického prostředí,jež koncipovali architekti jeho gene- race.Jeho dům projektoval arch.Otakar Novotný,tvůrce výtvarného centra spolku "Mánes" na Vltavě.Špála byl předsedou Mánesu dlouhá léta.A přitom celá zbyla léta ve stínu půvabné Ořechovky vdechoval svou modř,obohacenou o výraznou žlutou,červenou a zelenou do svých malovaných básní.