Václav František Náprstek

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

27.5.1886 Rynholec u Rakovníka

12.12.1944 Mnichov

Popraven v německém koncentračním táboře


PD,S.Lacinová 1948

Na Babě 1813/17


Český lékař a spisovatel.Působil v Dubrovníku,později v Praze. Zubní a ústní lékař v pražském Státním zubolékařském ústavu.Autor vědeckých studii i spoluautor monografie o malíři J.Čermákovi.


V polovině třicátých let přibyla k vilkám v Dejvicích na Babě,jimž vévodil moderný styl arch.Pavla Janáka,i vilka Náprstka.Známý zubní lé- kař byl zaměstnán ve Státním zubolékařského ústavu až do osudného dne 9. června 1943,kdy jej zatklo gestapo.

Na studia Akademického gymnasia do Prahy přijel z rodinného statku v Ryholci na Rakovnicku.Měl už jasno,že půjde po gymnasiu studovat medi- cinu.Léta pendloval mezi Prahou a domovem,který jej štědře zasoboval.Vy- studoval bez větších potíží a u promoce byl předsedou komise obávanýactěný a populární internista prof.Josef Thomayer.Náprstek věděl předobře,že byl Vrchlického spolužákem v Klatovech,je rovněž spisovatelem a píše pod pseu- donymem R.E.Jamot (obráceně Thomayer).Tato autorita mu byla vzorem nejenom v medicíně,ale i v pokusech o literární tvorbu.Promoce 14.květen 1912 do- padla pro Náprstka dobře a prof.Thomayer mu předal diplom za úspěšnou stát- nici.To blahopřání přátel a slzy rodičů,to byl začátek jeho života.

Jako mnoho českých vzdělanců před nim,zamířil i on ke slovanským bratrům na jih,kde bylo zapotřebí každé hlavy a ruky.Před nim tam pobývalo mnoho Čechů,od vojáka a historika Zapa,který bojoval jako generál osvoboze- necké armády Srbů po malíře Čermáka,který ve světě proslavil statečné Čer- nohorce v jejich boji s Turky.Tam pobýval i Slovák,lékař a spisovatel Ku- kučín i český spisovatel Holeček.Bylo tradiční zpříznění slovanských náro- dů v někdejším boji proti útlaku rakouského "žaláře národů".

Chudá slovanská země potřebovala lékaře jako sůl.Náprstek se usa- dil v Kupari u Dubrovníka,poblíž místa atentátu na Ferdinanda d´ Este, po němž císař František Josef I. povolal "své národy" na válečná jatka l.světové války.

Náprstek projezdil slovanský jih křížemkrážem.Posílal z cest po Dub- rovnicku do pražských listů rozmanité črty a fejetony,protože v lázeňském lékaři bylo kus Thomayera,čili lékař a fandy umění.Vydával se po stopách malíře Jaroslava Čermáka a sledoval všechny drobnosti šumu a tlukotu kra- je,který českého malíře inspiroval.

Když se po válce v roce 1923 vrátil do svobodné samostatné ČSR,bylo to patrně i z důvodu,že jeho medínu potřebovala i zrozená ČSR.Měl už hod- ně lékařské zkušenosti a začal se specializovat na nemoce zubní a ústní. Náprstek odjel v roce 1929 z Prahy na rok do USA,kde pobyl na univerzitě v New Yorku,Chicagu a v Bostonu.Nescházel na stránkách odborného tisku, vmísil do polemik a prokazoval v nich značnou erudici.

Ale Praha jej už znala dávno předtím a jinak.Posílal z jihu i fejeto. ny,črty,články ze svých potí po jihu.Překvapil v roce 1923 beletristickou knížkou s poetickým názvem "Pod slovanským půlměsícem".Náprstek se v ní podělil o zážitky,dojmy a příběhy ze svého desetiletého působení v Dubrov- níku.Zanedlouho vydal společně s Františkem Mokrým a Vratislavem Černým objemnou monografii malíře Jaroslava Čermáka,jež byla dosud nejvrubnějším nahlédnutím do dílo i života evropsky proslulého českého malíře.

Náprstkův hluboce národní kořen života se v plné síle ozval v době ohrožení Republiky německým fašismem.Tehdy žil jedinou myšlenkou: jak ubrá- nit nešťastnou českou zemi,jež mohla po staletích poroby tak krátce užívat národní svobody.Bylo mu třiapadesát roků,když po Václavském náměstí zara- chotily německé tanky a z oken Pražského hradu navečer 15.března 1939 ví- tězně hleděl na svou kořist Hitler.Bolestně prožíval osud v Mnichově pro- dané rodné země.

Neváhal a mezi prvními našel cestu do protiokupačních organizací. Na Karlštejně se sešli členové různých ilegálních skupin a vytvořili spo- lečné ústředí ilegálního Národního výboru.Jeho konspirační práce vydrže- la do 9.června 1943,kdy si pro něj přišlo gestapo.Důsledky jeho ilegální činnosti měly německy přesný řád: výslechy,lagr a nakonec čekání na po- pravu v Mnichově.

Dne 22.října 1946 byl V.F.Náprstkovi udělen čs.válečný kříž "In memoriam".