Václav Morávek

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

8.8.1904 Kolín

21.3.1942 Praha

Padl na Prašném mostě v Dejvicích


PD na mohyle,1965

Prašný most,parčíkČeský důstojník.Štábní kapitán dělostřelectva.Jeden ze zpravodajské trojice ilegální organizace "Obrana národa" za německé okupace.


Bylo po sedmé hodině večer.Od Břevnova ke střešovické vozovně při- cházel muž a instiktivně hodil zrakem přes silnici vpravo do malého par- číku,lemovaného keři.Najednou se naň odsud vyrojili ozbrojenci a zatara- sili mu cestu.Zatkli ho a svázali.

Když o něco níže skrytý Morávek spatřil,co se přihodilo jeho spojce Řehákovi,dovtípil se,že někdo je prozradil esesmanům.Kdo? Takových otaz- níků bylo v ilegální práci bezpočet.Byl to důstojník abvéru Thummel,s nimž tu měli mít schůzku,aby jim předal informace,jež si nechával platit?Neby- lo času na úvahy,přepadové komando jej zmerčilo a začalo po něm střílet.

Morávek byl znamenitým důstojníkem z povolání,skvělý střelec,srd- natý voják,jehož statečnost byla pověstná.Nezaváhal.Vyskočil z úkrytu a běžel dolů podel plotů k Prašnému mostu.Za nim pršelo střel jako blesků za prudké bouře.Kličkoval jako zajíc před smečkou psů,otáčel se a střílel.

Tolik srdnatosti od osmatřicetiletého štábního kapitána gestapo zřej- mě nečekalo.Jenže kolínský rodák,který si vybral za cíl svého života vo- jančinu,měl průpravu ve vojenské akademii v Hranicích,pak sloužil u 107. pluku v Olomouci a v soutěžích ve střelbě si vysloužil odznak nejlepším střelcem čs.armády.

Když říšský zástupce v Čechách Heidrich popisoval v dopise svému šéfovi Bormanovi do Berlína událost,napsal,že se Morávek objevil nečeka- ně,ale když spatřil zatčenou svou ilegální spojku,začal střílet.Střely houfů pronásledovatelů jej zranily do stehna a lýtka.Když se u Prašného mostu dal doleva k Dejvicím,už jej gestapáci obklíčili.Krvácel z desíti střel a střílel do poslední chvíle.Vypálil padesát ran a poslední si ne- chal pro sebe.Zůstal ležet v trávníku mezi topoly,jež se právě prvního jarního dne nalévaly mízou.

Po demobilizaci čs.vojsk chtěl Morávek v roce 1939 utéci do zahra- ničí a snažil se přejít hranici do Polska u Ostravy.Bohužel se mu to už nepovedlo a musel se vrátit domů do Kolína,kde mu pomohli k místu na úřa- dě práce.Morávek ztratil někdejší spojení s důstojnickým štábem,ale znal se dobře s pplk.Josefem Balabánem z dělostřelecké divize,který sloužil na ministerstvu národní obrany.A neméně dobře znal i pplk.Josefa Mašína z 1.pluku J.Žižky z Trocnova v Ruzyni.Mašína museli prý vyhnat z ruzyň- ských kasáren,odejmout mu distinkce,protože chtěl vyhodit do vzduchu sklad zbraní,aby se nedostal do rukou Němců.Zanedlouho se všichni tři setkali ve vojenské protiokupační skupině "Obrana národa",jež vznikla bezpro- středně po německé okupaci.

Morávek,Balaban a Mašín vytvořili zpravodajskou složku,jež dostala za úkol získávat německé vojenské plány,kopie nových zbraní,vyrábět fa- lešné legitimace atd.Zprvu si zařídili pro běžné spojení s londýnskou emigrací kamuflovanou schránku na francouzském velvyslanectví v Bukure- šti.Jenže na přelomu let l939-40 ji gestapo objevilo.V roce 1940 už je- jich ilegální zpravodajská skupina měla vlastní vysílačku.

První obětí neznámého konfidenta byl ppl.Balabán.Gestapo obklíčilo dům na Hanspaulce,kde se dlouho skrýval.Neprozradil mic ani při krutém mučení.Zpravodajské úkoly a celou síť za něj převzal pplk.Mašín.Němci zjistili,že na českém území pracují černé vysílačky od přepadení SSSR. Gestapo si zmapovalo české území do pásem a pro sledování černého vysílá- ní si pořídilo zaměřovací přístroje.V ulicích Prahy tiše slídila auta s vojenskými zaměřovači.

Mašín věděl o německém slídění a upozornil na nebezpečí své kole- gy vysílačky "Sparta II".Když předávali do Londýna zprávy z bytu v ulici Pod Terebkou v Nuslích,gestapo je zachytilo a vtrhlo onoho osudného dne 13.května 1941 do domu.Mašín rozrazil dveře a střelbou umožnil Morávkovi a Peltánovi cestu k útěku.

Gestapo Mašína týdny krutě vyslýchalo,zoufale se v naději na smrt vrhl na gestapáky,ale neprozradil nic.

Morávek,kterého zranili do ruky,obnovil s Peltánem vysílání novou vysílačkou "Vlast".Dokonce se chystal osvobodit Mašína,hlídaného v podol- ském lazaretu,jenže fašisté jej z Podolí přemístili.Morávek prosil Londýn, aby s Němci dohodli výměnu Mašína za německé důstojníky.Dva dni po jeho prosbě (28.6.1941) přepadlo gestapo jejich vysílání podruhé,a to v bytě F.Mandíka v nuselské Horní ulici.Podařilo se jim uprchnout.Morávek obnovil vysílání v Jinonicích vysílačkou "Sparta I.",ale gestapo jej přecjenom vyslídilo a přepadlo v prosinci v Karlově ulici na Starém městě.

Nejlepší střelec čs.armády se neuvěřitelně statečně prostřílel a tři gestapáky těžce zranil.

Smyčka nad jeho hrdinským odporem se však osudově zadrhla v první jarní den roku 1942.Na gestapu sledovali podezřelé styky kolegy Thummela z abvéru,a ten se přiznal a přivedl přepadové komando na schůzku.