Václav Thám

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

26.10.1765 Praha patrně 1816 v Haliči

PD (společná s bratrem K.I.) 1916 Vodičkova 791/43Jeden z tvůrců českého divadla.Herec,dramatik,překladatel vlaste- neckého divadla "Bouda" (1786-1789) na Koňském trhu (dnes Václavské náměstí).Napsal a přeložil na 200 her,z nichž se zachovalo málo,např. Schikaneder-Mozart "Kouzedlná píšťala" (1794) .Vydal 2 sv. almanachu "Básně v řeči vázané" (1785),tj.první výběr české poesie.


   "Milý příteli Štěpánku,
   drž se češtiny a umělosti,
   pak teprv děvčat a džbánku,
   Tak učiníš tomu světu dosti.
        V sprostnosti od upřímného krajana Václava Tháma,tvého
        prahděda v překládání a skládání her českých.
         V Praze dne l.ledna 1807,na Nový rok.Praeterico feli-
         cior esto! (budiž šťastnější než minulý)."   Toto věnování do památníku dramatika Jana Nepomuka Štěpánka,jemuž

tehdy bylo 24 roků,je posledním svědectvím o pobytu Tháma v Praze.Pak se vytratil s kočovnými divadly bůhvíkam a prý zemřel někde v Haliči.Byl z obrozenecké generace,jež napsala úvodní kapitolu českého divadla.Ště- pánek převzal její štafetu.S bratrem Karlem stáli v roce 1783 u zrodu prvního českého představení hry "Odběhlec z lásky synovské" v novém Nos- ticově divadle (dnes Stavovské).Hru spolu přeložili a upravili.Současník F.M.Pelcl,zakladatel české historiografie,vzpomínal,že tehdy "divadlo nemohlo všechny diváky pojmout".

   I Václav byl stejně jako bratr Mistrem svobodných umění.Pracoval

na magistrátě ve funkci policejního komisaře.Trávil s bratrem hodně času v Klementinu,kde ležely haldy knih ze zrušených,hlavně jezuitských kláš- terů a první správce vznikající knihovny K.R.Ungar (1843-1807) je knihov- nicky zpracovával.Byl tu velký fond jezuity zákázaných knih (prohibit),

které jezuité lidem podle Koniášova seznamu zakázaných knih,čili "Klíče" odnímali.Tak se alespoň částečně zachovaly z odejmutých a pálených českých "kacířských" zlatá zrna českého písemnictví.

   Václav nadšen krásou zachráněné staročeské poesie,uspořádal a vydal

svazeček svých i cizích veršů s názvem "Básně v řeči vázané" (1785).V se- zoně 1785-6 se u Nosticů hrála Václavova hra "Břetislav a Jitka",kterou museli opakovat.Čtyři čeští herci z Nosticova divadla si potom od císaře Josefa II. vyžádali svolení,aby si mohli založit dřevěnou divadelní "Boudu" na Koňském trhu (Václavské náměstí).Už v září 1786 navštívil toto divadlo císař Josef II.,který herce pochválil.V Boudě se hrálo jenom do roku 1789. Čeští divadelníci pokračovali "U Hybernů" a v létě hrávali na scéně kar- línského Růžodolu.

   Karel Thám pro divadlo přeložil Skespearova Mackbetha,Schillerovy

Loupežníky a Goetterovu Medeu.Václav byl nejplodnější autor a patrně i překládal.Hry psali i jiní - Tanner,Stuna,Zima atd.,ale Václav byl k tomu i skvělým hercem.V prosinci 1787 se příteli v dopise pochlubil,že za sezó- nu 1785-7 napsal nebo přeložil 73 her zhruba pro 140 představení. "Nic se mi protivného být nezdá,co pro mou vlast podnikuju..",vyznal se.

   Když Josef Dobrovský hodnotil počátky českého divadla,napsal,že

z desíti her v prvém roce,narostl za šest roků repertoir asi na 300 ti- tulů.Nejúspěšnější hrou byla Václavova hra se zpěvy "Loutníci aneb Veselá bída".Hned v prvním roce Boudy ji reprizovali 45 krát.Na jeviště se záslu- hou Václava dostávala i dramata světového repertoiru.

   V roce 1789 musela být Bouda stržena a vlastenecké divadlo pokračo-

valo U Hybernů.Václav řídil po celý rok i Krameriovy Pražské poštovské noviny.Jenže kvůli divadlu a jinou vlasteneckou činnost zanedbával práci na magistrátu a propustili ho.Bylo to těžké živobytí,které vykreslil v ro- mánu F.L.Věk A.Jirásek.Václav vyrostl v bohéma se všemi ctnostmi i nectno- stmi.Horečně psal,ale začas víc překládal,uváděl na scénu i zpěvohry,zej- ména na texty vídeňského autora Schikenadra.V roce 1894 přeložil a uvedl Mozartovu "Kouzedlnou píšťalu",která se stala nejoblíbenější hrou své doby.Dvě písně z ní vyšly v roce 1797 jako jarmareční tisk.

   Roku 1799 V.Thám po sedmnácti letech průkopnického působení u divadla

Prahu opustil.Rozevřelo se mu údobí sedmnácti roků s kočovnou divadelní společností.Jeho životem se uavřela velká kapitola počátku českého divadla. Nějaké průkaznější doklady o jeho dalším životě a osudech se už nenašly.

   Po zakladatelské činnosti Václava Tháma se české divadelnictví pře-

houplo do dalšího bohatého údobí českých dějin - do romantismu.