Václav Vacek

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

11.9.1877 Libochovice u Litoměřic 18.1.1960 Praha Pohřben v Památníku odboje,po roce 1990 na Olšanech

PD s portrétem,A.Kalvoda 1968 Marianské náměstí (nová radnice) (odstraněno 1991)Český novinář,právník a politik.Pracoval v Právu lidu a Rudém právu.Mnoho let byl v pražském zastupitelstvu.V letech 1946- 1954 primátor Prahy.


 "Primátor JUDr.Václav Vacek zasloužil se o hlavní město Prahu."
                   Text pamětní desky   Pražským primátorem jej zvolili v roce 1946,kdy mu táhlo k sedmde-

sátce.To už pražské zastupitelstvo zasedalo v nové radnici arch.Polívky na Marianském náměstí.Vchází se do ní po schodech mezi Suchardovými pla- stikami Rabi Lowyho (tvůrce Goléma) a Železného rytíře.Bylo po válce,všu- de ještě trčely trosky a Praha,pokolikáté v dějinách,k životu.Odlizely se trosky, ze spálené Staroměstské radnice čpělo spáleništěm,Emauzy po ameri- ckém bombardování byly k nepoznání,málem v každé ulici ležely sutiny.Bylo zapotřebí zdokonalit zásobování,označit místa po stržených německých nápi- sech,prostě začalo se na troskách žít.

   Vacek nebyl na radnici nováčkem,působil v něm od roku 1923,čili

od svých šestačtyřiceti let.Nebyl rodem z Prahy.Pocházel ze zámožného rodu v Libochovicích.Jenže rod zchudl ještě před jeho narozením,otec mu zemřel a matka se s jediným,velmi nadaným synem vypravila za obživou do Prahy. Byl to tak trochu osud slavného rodáka Purkyněho.Talentem a pílí se Václav dopracoval právnického titulu.Výstudoval na výtečnou,zvládl několi jazyků a předvídavě se pro praxi dokonale naučil těsnopisu.

   Jenže mnohé sny vykolejí ze záměrů,Václav se na advokácii sotva ohřál

a v sedmadvaceti,čili v roce 1904 jej zvábily noviny.Redaktorské schopnosti v něm objevil poslanec Říšského sněmu JUDr.B.Šmeral,tehdy redaktor deníku České sociální demokracie Právo lidu.Vycházelo od roku 1893 jen čtrnácti-

denně a deníkem se stalo v roce 1897.

   Místo redaktora dělnického listu nebylo životní terno,ale řeholí.Va-

cek začal zprávičkami,kterých denně otiskl i několik desítek.A když si Češi vydobyli na monarchii v roce 1907 všeobecné,rovné hlasovací právo a dělničtí poslanci usedli na říšském sněmu,Vacek čtyři roky pracoval jako parlamentní zpravodaj ve Vídni.

   V Sociální demokracii ocenili jeho organizační a novinářské kvality

a svěřili mu redakci Večerníku Práva lidu.V tom čase bydlel Vacek ve Lhot- ce a do redakce putoval devět kilometrů pěšky.Vyšel z domu ve tři hodiny ráno.Tehdy měl list jen devítitisícový náklad,ale Vacek za několik let zvedl náklad Večerníku na dobový rekord 140 tisíc.

   V roce 1912 v hybernském Lidovém domě zasedala Ruská sociální demo-

kracie a Vacek byl svědkem,jak se rozštěpila na strany dvě: na většinu (bolšinstvo = bolševici),jež vedl dvaačtyřicetiletý Uljanov (později Lenin) a menšinu (menšinstvo - menševiky).

   Po světové válce v roce 1921 se rozštěpila v roce 1921 rovněž česká

Sociálně demokratická strana.Svět žil vizí sociálně spravedlnějšího života. Světová zmařila životy 10.milionů vojáků a domů se vrátilo na 20 milionů mrzáků a válka vydřela ještě ze zázení na na 400 miliard.Na troskách živo- ta vyrostla mezi chudinou touha žít polidsku.Říjnový převrat roku 1917 v Rusku a následná sociální proměna země vyvolala podobné touhy i v ČSR a Sociální demokraci se v roce 1921 rozdvojila.Po vzoru Ruska vznikla Komu- nistická strana Československa a Vacek vedle Hory,Olbrachta,Seiferta,Van- čury a dalších do ní vstoupil.Šmeral se stal první její předsedou a Va- cek redaktorem listu "Rudé práva" (Oproti Sociálně demokratického pravo li- du).

   Vacek byl za KSČ zvolen do pražského zastupitelstva a působil v něm

až do roku 1938.V posledních dvou letech byl zvolen za senátora horní po- slanecké komory a v době,kdy se v ulicích Prahy objevila německá vojska, odešel na odpočinek.Přes Prahu však utíkali z Německa antifašisté,kterým šlo o život a Vacek zběhlý v právu,znalý jazyka a poměrů v úřadech,pomohl do bezpečí bezpočetu německých rodin,kamufloval sňatky,aby emigranti mohli odjet za hranice.Třikrát jej gestapo vyslýchalo,ale přežil.

   V roce 1945 stál s puškou na barikádách a byl mezi těmi,kteří zame-

zili protektorátní vládě vyhlásit s okupanty novou vládu.Městský rozhlas vysílal jeho slova:vyzýval,radil,informoval,všechno,co cítil jako vlaste- neckou povinnost.A tak se Vacek opravdu zasloužil o svobodnou Prahu,jak stálo na jeho pamětní desce.A to v letech nejtěžších: po první a druhé svě- tové válce,kdy se česká země znovu obnovovala.Proto byl po zásluze přes svůj vyšší věk zvolen do čela pražské radnice,protože se o Prahu zasloužil.PD stejného znění byla umístěna ve Staroměstské radnici (poč.schodiště do pater) (odstraněna 1991)