Viktor Felber

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

11.10.1880 Svitavy

1.6.1942 Praha

Popraven Němci na střelnici v Kobylisích

PD s portrétem, M.Stejskal 1971

Hradešínská 1429/9


Český technik (mechanika,hydraulika a termomechanika).Z díla: "Reálné základy všeobecné mehaniky"(1912).Má zásluhy na reorganizaci českého vysokého učení technického po zrodu ČSR.Na pamětní desce ohradní zdi vilky v Hradešínské ulici je napsáno: "zde žil prof.ing.dr.Viktor Felber,vynikající badatel v oboru mecha- niky...".Vážený,uctívaný a přímočarý,k nevíře puntičkářský,což studenty inspirovalo k bujným přezdívkám.Jenže pan profesor byl ke všem studentům stejně spravedlivý a za tvrdou slupkou vědátora se skrývala duše měkosrdca- tá.Vyžadoval přesnost,píli,a v tom byl příkladem.

Na zlomu 19.století města rostla jak houby po dešti.Chudina utíkala za prací do měst a Felbrové zamířili ze Svitav do Prahy.Otec získal místo v proslulém závodě Bretfeld-Daněk v Karlíně poblíž kostela sv.Václava (1864) na karlínském náměstí.Nebyla to periferie,byl tu skok k Pořičské bráně a s druhé strany na Invalidovnu.Bydliště měli u náměstí za rohem a školu pro prvňáčky i reálku vedle.A všude kolem rejdiště,dětský ráj tajných stezek i křoví.

Viktor se často proplížil do fabriky k otci a za celá ta léta poznal ji jako dlaň.To nejdůležitější však bylo,že jako nejlepší žák s matemati- ckým nadáním málokdy ve škole zakulhal v roli premianta.V roce 1898 ukon- čil karlínskou reálku a počítal s tím,že ho hned vezmou na Vysokou školu technickou.Jenže!U přijímacích zkoušek mu doporučili,aby si ještě rok osa- hal fabrické pracoviště a za rok ať přijde znovu.Bretfeld-Daňkův závod znal, ale potřeboval si opravdu osahat dílny systematicky a hlouběji.Za rok jej na techniku vzali a to už z něj byl nejenom "šprt",ale napůl praktik.Stu- doval tradičně,tj. byl vynikajícím studentem.Měl smysl pro věcnost,přesno-. st,neustále hledal zdroje poučení,nu měl skvělé vlastnosti pro budoucího "asáka",čili asistenta.A neméně svou precizností už byl předurčen pro kan- torskou dráhu.


V roce 1903 mu bylo třiadvacet,předložil diplomní práci a myslel si, že si jej nechají na katedře.Zdánlivě samozřejmé se ukázalo těžkým.Za kari- érou jakékoli provenience se chodívá zpravidla s přímluvou,stejně jako do fabriky za mistrem s husou.Ale Felber se asistenského místa přecjenom dočkal,jenže na katedře matematiky a teoretické nauky o strojích.Byla to napůl jeho parketa,ale fabrická praxe mu zahrála ódu na radost.Vyznal se ve všem.

Po pěti letech dřiny,jinak studovat neuměl,se habilitoval na soukro- mého docenta,což znamenalo,že studentům sice přednášel,ale nebyl za to placen.V jednatřicítce mu však pozásluze udělili mimořádnou profesuru a ta se už platila.Ctižádost "šprta",neustálé objevování,důstojná přísnost na žáky - to všechno byly vlastnosti podobné mladé důstojnosti lékařů, kteří rozhodují o lidském osudu.Ale studenti mají příliš bystré oko a ostrý jazyk,než aby jej nějak nepojmenovali.Mladý profesor triumfoval tím,že začal vykládat a všetečkové se přikrčovali v tušení "scio me non scire" (vím,že nic nevím).

Felber napsal hodně studií i článků a v roce 1913 z nich pro obor mechaniky připravil knihu s titulem "Reálné základy všeobecné mechaniky". Po třech letech,tzn. v začátcích války,vydal knižně "Příspěvek k teorii a konstrukci rozvodů pístových pump a kompresorů".Dostal se do řady čeka- telů na řádnou profesuru,kterou válka poposunula do poválečné doby.

Felber se hned po válce vrhl do přípravy nové struktury vysokoškol- ského technického studia.Měl už většinu změn promýšlenu,jak co nejlépe vytvořit profesní katedry v ucelenější systém,než byl před válkou.Velmi se zasloužil o reorganizaci vysokého technického učení.

Jeho vědecké práce zabíhaly i do přilehlých oborů.Napsal publika- ci "Teplo" (1927) a samozřejmě vydal hodně skript,jež byla pro reformova- né studium nezbytná.Postupně dorostl počet jeho studií a knih na 19 a pan profesor vystoupil na piedestál mimořádného člena České akademie věd i Masarykovy akademie práce.Ve školním roce 1930-1931 se stal rektorem techniky a z jeho iniciativy se na škole pořádaly i kurzy letectví.

Dvacet roků neproběhlo tiše,protože svět rozbouřila světová hospo- dářská krize s milionem nezaměstnaných.A pak už začal programovat dobyvá- ní světa Hitler.Dnem 15.března 1939,kdy Hitler vítězně shlížel na pokoře- nou Prahu z oken Hradu,považoval Felber se synem Juliem za samozřejmé,že půjdou do ilegálního odboje.Vznikl ilegální Národně revoluční výbor české inteligence,v jehož čele stál spisovatel Vladislav Vančura,a Felber řídil Národně revoluční výbor pro vysoké školy.

Po atentátu na říšského protektora Heydricha byli prof.V.Felber i se synem Juliem zatčeni a ve stanném právu se stovkami jiných českých vlasten- ců,včetně Vančury,zastřeleni na střelnici v Kobylisích.


PD s bystou Karlovo náměstí (uvnitř Vysoké školy technické)