Vlasta Burian

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

Josef Vlastimil Burian

8.1.1891 Liberec

31.3.1962 Praha

Pohřben na Olšanech,8.2.2002 přeneseny urny jeho i choti na Vyšehrad

PD,1998

Kadeřávkovská 1072/13


Český herec,komik pražských divadel a kabaretů,mimořádně obdařen groteskností a improvizací.V letech 1925-44 měl vlastní divadlo. V němém filmu hrál od roku 1923,v mluveném od roku 1930. Z filmů: "C.k.polní maršálek","To neznáte Hadimršku","Anton Špelec ostrostřelec","Revizor" aj.


"Humor pro mne není odvětvím divadelního umění,nýbrž samou podstatou života".

"Nejlínější je svědomí.Málokdy se v někom hne."

"Nejkrásnější život v době tolika vyhlášek mají analfabeti." Vlasta Burian


Otec ho prý chytil za sukýnku v poslední chvíli,jinak vypadl z okna a těch dob raději držel sukně své drahé Niny napořád,žertoval kameramann Was- sermann.Ta v něm poznala velké dítě.Když spolu bydleli v České bance ve Vodičkově ulici,vlítl jim do bytu špaček a zpíval a zpíval a Vlasta za- čal zpívat po něm.Vlasta měl krásný hlas v Liberci a na kůru přezpíval i otce.Jenže zpívat uměl,hrát s ochotníky rovněž,ale koncem roku mu musel otec často vyzpívat za vysvědčení.

Hrál v českém ochotnickém spolku v zněmčilém Liberci s otcem odmala. Když se přestěhovali do Prahy na Žižkov už dokázal bavit sál nejenom zpě- vem od basu po fistuli,ale i pohybem.Chytal za žižkovský "Slavoj" a pak za "Spartu".Stadion řval smíchy nad jeho pohyby.Jenže císař pán ho zavolal na vojnu se Srby,jelikož mu zabili jako odměnu za okupaci své země nástup- ce trůnu.Burián se přihlásil podle příkazu k útvaru do Komárna,jenže vojen- ští páni zauvažovali,co na vojně s takým magorem,který,jak zjistili to ne- má v hlavě v pořádku.Poslali ho domů a tím Vlasta udělal ny výtečnou zkou- šku z komediálního talentu.


A jak se uživíš,staral se otec,jenže kdo umí,umí a Vlasta uměl zpívat a živil se zpěvem a skeči spolu s klavíristou Srbou.Měl ale hlas i pro o- peru a tak jej vzali do sboru v operetě smíchovské Arény,nebo hrál a zpíval ve Waltnerově kabaretu v Montmartru v Řetězové ulici a si dokonce zazpíval ve sboru Vinohradského i Národního divadla.

Když na Smíchově předváděl u Švandy pantomimu "řeckořímský zápas s židlí",nebo číslo "Krejčík a moucha",byl jeho otec přítomen. V tom čí- sle "Krejčík a moucha" se otec poznal a slzel prý smívhy.Robustní,bělovou- sý ktejčí Burian,který tehdy nosil hrdě uniformu "akcizáka",čili výběrčí- ho potravinových daní,prý prohlásil:ten kluk to přecjenom někam dotáhne.

Když Vlasta zahrál "To neznáte Hadimršku",nikdo už nezapochyboval, že se českému jevišti zrodil komik dadaistického typu,který vejde jednou snad i do dějin české komedie.Burian hrával s herci Futuristou,Longenem, Rašilovem,Nollem a v roce 1920 založili spolu kabaret "BUM".Burian si na jevišti stačil zrovna tak dobře jak Chaplin.Popravdě řečeno byl Chap- lin tichým vzorem Buriána a prý o svém české "dvojníkovi" Chaplin věděl. Setkali se spolu až na Riviéře ve 30.letech,kdy Burian zazářil v celé Evro- pě ve filmu "C.k.polní maršálek".

Herecké závazky Buriána zahlcovaly,nestihl je plnit a proto se naň rozzlobili producenti a zakázali mu hrát.Nezakázali však Burianopvi řídit divadlo. Vlasta proto dál řídil Rokoko nebo Adrii,a jelikož byl ředite- lem oboumscén,přikázal ředitelsky sám sobě:Buriane,uzavřu s Tebou here- ckou smlouvu,kterou se sebou podle všech regulí uzavřel a byl znovu i her- cem.

V roce 1923 s nim režisér Anton natočil němou grotesku "Tutenkámen", v níž Burián hrál roli výstředního milovníka,který si taktoval do noty s potřeštěným profesorem Ference Futuristy.Po třech letech s Buriánem na- točil režizér Innemann němé veselohry - "Falešná kočička","Lásky Kačenky Strnadové" a největší němý film "Milenka starého kriminálníka".

V čase své největší slávy založil Burián v roce 1925 vlastní divad- lo,jež působilo od roku 1931 v budově na rohu Lazarské a Jungmannovy uli- ce a hrál v něm až do roku 1944.Vzal do divadla málem každého,kdo se k di- vadlu přihlásil,platil všechny herce,ba i neherce.Mnozí mu vytykali,že rozhazuje,ale Vlasta byl prostě velkorysý.Pro opravdové talenty bylo jeho divadlo dramatickou akademií,kde se objevovaly talenty.

Od roku 1930 hrál Vlasta v sérii zvukových filmů,které jej proslavi- ly i za hranicemi: "C.k.polní maršálek","To neznáte Hadimršku","Anton Špe- lec ostrostřelec","Leliček ve službách Scherlocka Holmese","Revizor", "U snědeného krámu","Pobočník jeho výsosti" atd.Natáčel gramofonové desky, vystupoval v rozhlase,o jeho přízeň se rvaly firemní propagace a jenom dík svému zdraví,jež otužoval,vydržel.

Za německé okupace ČSR (1939) se za jeho popularitou přihnali až domů do dejvické vily němečtí pohlaváři.Začali k němu chodit jak domů a přátelé Vlastu varovali.Ten jenom nešťastně krčil rameny a říkal:Mohu si dovolit je vyhodit? Jednou nešťastně parodoval Jana Masaryka a leckteří mu to nezapomněli.Víc si Burian za okupace vtipkovat na vlastní lidi nedo- volil.

Po válce Buriana zatkli a postavili před národní soud.Zkonfiskovali mu vilu a zakázali mu hrát.Ale zakrátko jej vytáhl z vězení bodrý,vní-

mavý Jan Masaryk.Ale nedůvěra v Buriána byla u mnohých oslabena.Je to v od- stupu času pochopitelné,protože ti mimo určité události nemohou nahlédnout jejich příčin.V mnoha lidech zbyla k Buriánovi nedůvěra.

Kdožví,kdo přišel s nápadem,ověřit Buriánovu "vinu" na národě u děl- nicta,které se stalo vůdčí silou poválečného času.Burián měl být "prověřen" v divadle na Kladně.Divadlo bylo nabito a když Vlasta vystoupil na jeviště, uvítala ho bouře ...potlesku".Po představení byl Vlasta prověřen.

Hrál potom s Janem Werichem ve filmu "Byl jednou jeden král",jezdil po republice s vlastním programem.Nepotkal se se zlobou.Měl jenom obrovský strach,že mu "vypadne klíček z motoru",čili vypadne mu pamět.

Po letech zašťárali experti v archivech poválečného soudního líčení s Burianem a oddělili plevy od zrna,pravdu od fanatismu.Zůstal fakt,jejž nelze vyvrátit,že Burian vědomně nekolaboroval s Němci.Byl a zůstal pilí- řem českého divadla,komikem světového jména a v české kultuře zůstal jako jeden z největším komiků českých dějin.


PD, 2000 Sportovní stadion Sparty

Busta,2002 divadlo V.Buriana