Eduard Grégr: Porovnání verzí

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m (naimportována 1 revize)
Řádek 1: Řádek 1:
4.5.1829 Štýr v Rakousku
+
4. 3. 1827 Steyr v Rakousku
 
+
1. 4. 1907 Lštění
1.4.1907 Praha
 
 
 
 
Pohřben na Olšanech
 
Pohřben na Olšanech
 
+
PD společná s J. Grégrem, 1999
 
 
PD společná s J.Grégrem,1999
 
 
 
 
Slovanský ostrov
 
Slovanský ostrov
  
 +
'''Politik a lékař. Od roku 1861 člen Českého zemského sněmu, od r. 1883 poslancem Říšské rady, 1891 přísedící zemského výboru. Majitel tiskárny, z níž vycházely Národní listy, Politik, Květy, Národní škola a jiná periodika. Vydával českou a světovou literaturu i jiné knihy. Spoluzakladatel Sokola, zakladatel Řemeslnicko-živnostenské besedy a Typografické besedy.'''
  
'''Politik a lékař.Od roku 1861 člen českého sněmu,1885 říšské rady, 1891 přisedící zemského výboru.Majitel tiskárny,z níž vycházely Národní listy, Politik, Květy, Národní škola a jiná periodika. Vydával českou a světovou literaturu a jimé knihy.Spoluzakladatel Sokola,Řemeslnické a typografické besedy.'''
+
Jeho rodiště v rakouském Štýru bylo jedno z míst, kde otec působil jako geometr. Brzy se vrátili do Březhradu u Hradce a začas trvale zakotvili v Nových Dvorech, kde byl otec polesným. Eduard byl o dva roky starší než bratr Julius. Oba chodili na gymnázium v Písku, kde se nachází nejstarší kamenný most v Čechách, ale i kouzelné panorama hradeb nad Otavou, bohatá kultura, v níž vyrůstali a působili básník Heyduk, Šrámek, hudebník Ševčík, Aleš, inu slavných jmen je bezpočet.
 
 
  
Jeho rodiště v rakouském Štýru bylo jedno z míst,kde otec působil
+
Eduard odešel po maturitě studovat filosofii na Vídeňské univerzitě, ale v devatenácti už byl v Praze na lékařské fakultě u světoznámého vědce J. E. Purkyně, u něhož v roce 1854 promoval a zůstal jako asistent.
jako geomet.Brzo se vrátili do Březhradu u Hradce a začas trvale zakotvi-
 
li v Nových Dvorech,kde byl otec polesným.Eduard byl o dva roky starší
 
než bratr Julius,oba chodili na gymnasium v Písku,městem nejen z nejstar-
 
ším kamenným mostem v Čechách,ale i kouzelného panoramatu hradeb nad Ota-
 
vou,bohaté kultury,v níž rostli a působili básník Heyduk,Šrámek,hudebník
 
Ševčík,Aleš,slavných jmen je bezpočet.
 
  
Eduard odešel po maturitě na filosofii do Vídně,ale v devatenácti už
+
Po rozehnání Kroměřížského sněmu (1848-1849) císařským vojskem a potrestání českých rebelů byl český národní život přidušen. I Purkyně, Palacký, Čelakovský a ostatní přední vlastenci byli vehnáni do soukromí. E. Grégr se zabýval zoologií, fyziologií a psal studie např. „Darwin o vznikání rostlin a živočichů na zemi naší“, „Úvahy o vyvinování se tvarů živočišstva“ nebo psal hesla pro Kobrův naučný slovník. V roce 1858 se habilitoval na docenta lékařské fyziky. V době vládní diktatury Bacha, jež po sněmu v zemi vládla, rostl v nadějného vědce.
byl v Praze na lékařské fakultě u světoznámého vědce J.E.Purkyni,u něhož
 
v roce 1854 promoval a zůstal jako asistent.
 
  
Český národní život přidusila po rozehnání Kroměřížského sněmu (1848-
+
Jenže přišla obrovská radost Čechů z porážky Franz Josefa I. u Solferina (24. 6. 1859), kdy polekaný císař vydal tzv. „Říjnový diplom“ (20. 10. 1860), v němž přislíbil ústavnost. Český život vybuchoval národní činností. Vznikl pěvecký spolek „Hlahol“, který ani nečekal na povolení a zapěl nad hrobem českých koryfejů P. J. Šafaříka a V. Hanky. Pak se jako z líhně klubaly české spolky „Sokol“, „Umělecká beseda“, divadlo a různé jiné spolky. Bratři Grégrové byli jiskry, jež zapalovali oheň aktivity. Julius byl právník a okamžitě vyběhal koncesi na vydávání „Národních listů“, jež nabídl Palackému, Riegrovi, Braunerovi, Purkyněmu a Tomkovi atd., kteří vedli český národ.
1849) císařským vojskem a ztestání českých rebelů i Purkyně,Palacký,Čela-
 
kovský a ostatní přední vlastenci byli vehnání do soukromí.Eduard se za-
 
býval zoologii a fyziologii a psal studie např."Darwin o vznikání rostlin
 
a živočichů na naši Zemi","O vyvinování se tvarů živočišných",nebo psal
 
hesla pro Kobrův naučný slovník.V roce 1858 se habilitoval na docenta lé-
 
kařské fyziky.V době vládní diktatury Bacha,jež po sněmu v zemi vládla,
 
rostl v nadějného vědce.
 
  
Jenže přišla obrovská radost Čechů z porážky Franz Josefa I. u Solfe-
+
Dne l. 1. 1861 vyšlo za velké slávy 1. číslo Národních listů. Eduard byl při tom, a když noviny Juliovi kvůli kritickému článku zastavili, převzal je Eduard. Eduarda musel vyřešit životní resumé: buď věda nebo politika! Vybral si druhé. Pomáhal bratrovi v Národních listech a založil tiskárnu. Ve volbách v roce 1861 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu za Vysokomýtsko, Skutečsko a Hlinecko a už z něj až do smrti neodešel. Když si v roce 1865 bratr odpykával trest za tiskové přestupky, řídil za něj Literární přílohu Národních listů.
rina (24.6.1859),kdy polekaný císař vydal tzv."Říjnový diplom "(20.10.
 
1860),v němž přislíbil ústavnost.Český život vybuchoval národní činností
 
vznikl pěvecký spolek "Hlahol",který ani nečekal na povolení a zapěl
 
nad hrobem českých koryfejů P.J.Šafaříka a V.Hanky.Pak se jako z líhně klu-
 
baly české spolky "Sokol","Umělecká beseda,divadlo,různé jiné spolky.Bra-
 
tři Gregrové byli jiskry,jež zapalovali oheň aktivity.Julius byl právník
 
a okamžitě vyběhal koncesi na vydávání "Národních listů",jež nabídl Pala-
 
ckému,Riegrovi,Braunerovi,Purkyněmu a Tomkovi atd.,kteří vedli český národ.
 
     
 
Dne l.ledna 1861 vyšlo za velké slávy 1.číslo Národních listů.Eduard
 
byl při tom a když noviny Juliovi kvůli kritickému článku zastavili,převzal
 
je Eduard.Eduarda musel vyřešit životní rezumé: buď věda nebo politika!
 
Vybral si druhé.Pomáhal bratrovi v Národních listech a založil tiskárnu.
 
Ve volbách v roce 1861 byl za vysokomýtsko,skutečsko a hlinecko zvolen
 
do českého sněmu a už z něj až do smrti neodešel.Když si v roce 1865 bratr
 
odpykával trest za tiskové přestupky,řídil za něj Literární přílohu Národ-
 
ních listů.
 
  
Eduardovu činnorodost odkrývá řada jeho politických brožur o stavu
+
Eduardovu činnorodost odkrývá řada jeho politických brožur o stavu národního života a obtížích, jimiž se prodíral. Pracoval s Fugnerem a Tyršem v pražském Sokole, kde byl prvním jednatelem. Založil „Řemeslnicko-živnostenskou besedu“ a „Typografickou besedu“, kterou po léta řídil. V roce 1869 se v české zemi po husitsku rozhořely tábory lidu, jež demonstrovaly právo Čechů na stejné národní postavení, které se dostalo Maďarům vznikem „Rakousko-Uherska“. Tábory se přes zákazy a soudní procesy rozšířily i do Slezska a na Moravu. Eduard nechyběl mezi řečníky. Čeští poslanci na protest proti rakouské politice ignorovali zasedání sněmu i Říšské rady a vstoupili do tzv. „pasivní rezistence“ (neúčastnili se jednání).
národního života a obtížích,jimiž se prodíral.Pracoval s Fugnerem a Tyršem
 
v Pražském Sokole,kde byl prvním jednatelem.Založil "Řemeslnickou besedu",
 
"Typografickou besedu",kterou po léta řídil.V roce 1869 se po české zemi
 
rozhořely pohusitsku tábory lidu,jež demonstrovaly právo Čechů na stej-
 
národní postavení,jež se dostalo Maďarům vznikem "Rakousko-Uherska".Tá-
 
bory se přes zákazy a soudní procesy rozšířily i do Slezska a na Moravu.
 
Eduard nechyběl mezi řečníky.Čeští poslanci na protest proti rakouské po-
 
litice ignorovali zasedání sněmu i říšské rady a vstoupili do tzv.pasivní
 
rezistence (nezúčastňovali se jednání).
 
  
Eduard začal vydávat české knihy a založil "Slovanské knihkupectví",
+
Eduard začal vydávat české knihy a založil „Slovanské knihkupectví“, aby Češi víc poznávali slovanské bratry. Vydával knihy „Májovců“ (1858), čili generace Nerudy, „Lumírovců“, čili další generace kolem stejnojmenného časopisu J. V. Sládka i J. Vrchlického, kteří překládali světovou literaturu. Eduard po krameriovsku založil „Matici lidu“, v níž vydával lacinější knihy, dostupné i chudším.V jeho edicích vyšly skvosty světové poesie. Vydal Hálkovy a Nerudovy spisy, knihy „Historie literatury české“, „Malebné cesty po Praze“ a v roce 1876 se mu podařilo vydat knihu mužického básnického, titána ukrajinské literatury, Tarase Ševčenka „Kobzar“. Poprvé vyšla tato kniha necenzurovaná.
aby Češi víc poznávali slovanské bratry.Vydával knihy "Májovců" (1858)
 
čili generace Nerudy,"Lumírovců" čili další generace kolem stejnojmenného
 
časopisu J.V.Sládka i J.Vrchlického,kteří překládali světovou literaturu.
 
Eduard pokrameriovsku založil "Matici lidu",v níž vydával lacinější knihy,
 
dostupné i chudším.V jeho edicích vyšly skvosty světové poesie.Vydal Hál-
 
kovy a Nerudovy spisy,knihy "Historie literatury české","Malebné cesty
 
po Praze","Mluvnice jazyka latinského,řeckého,českého a ruského" a v roce
 
1876 se mu podařilo vydat knihu mužického básnického,titana ukrajinské
 
literatury Tarase Ševčenka "Kobzar".Poprvé vyšla tato kniha necenzurovaná.
 
  
Eduard měl tiskárnu v rohovém domě Opletalovy ulice č.929/22 a v ní
+
Eduard měl tiskárnu v rohovém domě Opletalovy ulice č. 929/22 a v ní tiskl i noviny a časopisy: „Národní školu“, „Besedu učitelskou“, „Květy“, „Časopis lékařů českých“ atd.
tiskl i noviny a časopisy: "Národní školu","Besedu učitelskou,"Květy,"Ča-
 
sopis lékařů českých" atd.
 
  
V roce 1885,kdy skončila tzv. pasivní rezistence českých poslanců,
+
V roce 1885, když skončila tzv. „pasivní rezistence“ českých poslanců, byl Eduard zvolen do Říšského sněmu za obvod Roudnice, Louny, atd. Vedli s bratrem svobodomyslnou mladočeskou stranu, která se radikálnější politikou vyčlenila po smrti Palackého (1876) ze strany staročeské. Roku 1891 vůdce staročechů Rieger jednal ve Vídni o tzv. „punktacích“ (předběžný návrh dohody), aby na českých i národnostně smíšených územích platila za úřední jazyk i čeština. Staročech Rieger tuto českou ideu nevybojoval, a tím přestal být „vůdcem národa“.
byl Eduard zvolen do českého i do Říšského sněmu za Podřípsko.Vedli s bra-
 
trem Mladočeskou stranu svobodomyslnou,která se radikálnější politikou
 
vyčlenila po smrti Palackého (1876) ze Staročeské strany.Roku 1891 vůdce
 
Staročechů Rieger jednal ve Vídni o tzv. "punktacích" (předběžný návrh do-
 
hody),aby v českých i v národnostně smíšených územích platila za úřední
 
jazyk i čeština.Staročech Rieger tuto českou ideu nevybojoval a tím přestal
 
být "vůdcem národa".
 
  
Strana svobodymyslných v čele s Juliem Grégrem usilovala o české
+
Strana svobodomyslných v čele s Juliem Grégrem usilovala o české státní právo, a to už bylo o něčem víc. To už nebylo žebrání před fortnou rakouské milosti. Už nešlo o politické drobty, jak je prosazovali Palacký s Riegrem. Šlo o to, aby bylo Čechům přiznáno státní právo. V čele strany svobodomyslné, čili mladočechů, stál Julius, ale v podstatě ji vedli oba bratři. Eduard Grégr byl politikem, vydavatelem, prostě "Krameriem" své doby.
státní právo,a to už bylo o něčem víc,to už nebylo žebrání před fortnou
 
rakouské milosti.Už nešlo o politické drobty,jak je prosazovali Palacký
 
s Riegrem,šlo o to,aby bylo Čechům přiznáno státní právo.V čele strany
 
svobodomyslné,čili mladočechů,stál Julius,ale v podstatě ji vedli oba
 
bratři.Eduard Grégr byl politikem,vydavatelem,prostě i "Krameriem" své doby.
 

Verze z 22. 5. 2020, 16:50

4. 3. 1827 Steyr v Rakousku 1. 4. 1907 Lštění Pohřben na Olšanech PD společná s J. Grégrem, 1999 Slovanský ostrov

Politik a lékař. Od roku 1861 člen Českého zemského sněmu, od r. 1883 poslancem Říšské rady, 1891 přísedící zemského výboru. Majitel tiskárny, z níž vycházely Národní listy, Politik, Květy, Národní škola a jiná periodika. Vydával českou a světovou literaturu i jiné knihy. Spoluzakladatel Sokola, zakladatel Řemeslnicko-živnostenské besedy a Typografické besedy.

Jeho rodiště v rakouském Štýru bylo jedno z míst, kde otec působil jako geometr. Brzy se vrátili do Březhradu u Hradce a začas trvale zakotvili v Nových Dvorech, kde byl otec polesným. Eduard byl o dva roky starší než bratr Julius. Oba chodili na gymnázium v Písku, kde se nachází nejstarší kamenný most v Čechách, ale i kouzelné panorama hradeb nad Otavou, bohatá kultura, v níž vyrůstali a působili básník Heyduk, Šrámek, hudebník Ševčík, Aleš, inu slavných jmen je bezpočet.

Eduard odešel po maturitě studovat filosofii na Vídeňské univerzitě, ale v devatenácti už byl v Praze na lékařské fakultě u světoznámého vědce J. E. Purkyně, u něhož v roce 1854 promoval a zůstal jako asistent.

Po rozehnání Kroměřížského sněmu (1848-1849) císařským vojskem a potrestání českých rebelů byl český národní život přidušen. I Purkyně, Palacký, Čelakovský a ostatní přední vlastenci byli vehnáni do soukromí. E. Grégr se zabýval zoologií, fyziologií a psal studie např. „Darwin o vznikání rostlin a živočichů na zemi naší“, „Úvahy o vyvinování se tvarů živočišstva“ nebo psal hesla pro Kobrův naučný slovník. V roce 1858 se habilitoval na docenta lékařské fyziky. V době vládní diktatury Bacha, jež po sněmu v zemi vládla, rostl v nadějného vědce.

Jenže přišla obrovská radost Čechů z porážky Franz Josefa I. u Solferina (24. 6. 1859), kdy polekaný císař vydal tzv. „Říjnový diplom“ (20. 10. 1860), v němž přislíbil ústavnost. Český život vybuchoval národní činností. Vznikl pěvecký spolek „Hlahol“, který ani nečekal na povolení a zapěl nad hrobem českých koryfejů P. J. Šafaříka a V. Hanky. Pak se jako z líhně klubaly české spolky „Sokol“, „Umělecká beseda“, divadlo a různé jiné spolky. Bratři Grégrové byli jiskry, jež zapalovali oheň aktivity. Julius byl právník a okamžitě vyběhal koncesi na vydávání „Národních listů“, jež nabídl Palackému, Riegrovi, Braunerovi, Purkyněmu a Tomkovi atd., kteří vedli český národ.

Dne l. 1. 1861 vyšlo za velké slávy 1. číslo Národních listů. Eduard byl při tom, a když noviny Juliovi kvůli kritickému článku zastavili, převzal je Eduard. Eduarda musel vyřešit životní resumé: buď věda nebo politika! Vybral si druhé. Pomáhal bratrovi v Národních listech a založil tiskárnu. Ve volbách v roce 1861 byl zvolen poslancem Českého zemského sněmu za Vysokomýtsko, Skutečsko a Hlinecko a už z něj až do smrti neodešel. Když si v roce 1865 bratr odpykával trest za tiskové přestupky, řídil za něj Literární přílohu Národních listů.

Eduardovu činnorodost odkrývá řada jeho politických brožur o stavu národního života a obtížích, jimiž se prodíral. Pracoval s Fugnerem a Tyršem v pražském Sokole, kde byl prvním jednatelem. Založil „Řemeslnicko-živnostenskou besedu“ a „Typografickou besedu“, kterou po léta řídil. V roce 1869 se v české zemi po husitsku rozhořely tábory lidu, jež demonstrovaly právo Čechů na stejné národní postavení, které se dostalo Maďarům vznikem „Rakousko-Uherska“. Tábory se přes zákazy a soudní procesy rozšířily i do Slezska a na Moravu. Eduard nechyběl mezi řečníky. Čeští poslanci na protest proti rakouské politice ignorovali zasedání sněmu i Říšské rady a vstoupili do tzv. „pasivní rezistence“ (neúčastnili se jednání).

Eduard začal vydávat české knihy a založil „Slovanské knihkupectví“, aby Češi víc poznávali slovanské bratry. Vydával knihy „Májovců“ (1858), čili generace Nerudy, „Lumírovců“, čili další generace kolem stejnojmenného časopisu J. V. Sládka i J. Vrchlického, kteří překládali světovou literaturu. Eduard po krameriovsku založil „Matici lidu“, v níž vydával lacinější knihy, dostupné i chudším.V jeho edicích vyšly skvosty světové poesie. Vydal Hálkovy a Nerudovy spisy, knihy „Historie literatury české“, „Malebné cesty po Praze“ a v roce 1876 se mu podařilo vydat knihu mužického básnického, titána ukrajinské literatury, Tarase Ševčenka „Kobzar“. Poprvé vyšla tato kniha necenzurovaná.

Eduard měl tiskárnu v rohovém domě Opletalovy ulice č. 929/22 a v ní tiskl i noviny a časopisy: „Národní školu“, „Besedu učitelskou“, „Květy“, „Časopis lékařů českých“ atd.

V roce 1885, když skončila tzv. „pasivní rezistence“ českých poslanců, byl Eduard zvolen do Říšského sněmu za obvod Roudnice, Louny, atd. Vedli s bratrem svobodomyslnou mladočeskou stranu, která se radikálnější politikou vyčlenila po smrti Palackého (1876) ze strany staročeské. Roku 1891 vůdce staročechů Rieger jednal ve Vídni o tzv. „punktacích“ (předběžný návrh dohody), aby na českých i národnostně smíšených územích platila za úřední jazyk i čeština. Staročech Rieger tuto českou ideu nevybojoval, a tím přestal být „vůdcem národa“.

Strana svobodomyslných v čele s Juliem Grégrem usilovala o české státní právo, a to už bylo o něčem víc. To už nebylo žebrání před fortnou rakouské milosti. Už nešlo o politické drobty, jak je prosazovali Palacký s Riegrem. Šlo o to, aby bylo Čechům přiznáno státní právo. V čele strany svobodomyslné, čili mladočechů, stál Julius, ale v podstatě ji vedli oba bratři. Eduard Grégr byl politikem, vydavatelem, prostě "Krameriem" své doby.