Karel Nejedlý

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

10.5.1896 Praha

19.2.1945 Terezín

Zahynul v německém koncentračním táboře


PD,husitská pavéza, J.Stanzl 1947

Koulova 1598/18


Důstojník,vedoucí velké protinacistické ilegální skupiny "Kapitán Nemo",jež spolupracovala v oblasti vojenské a politické s ilegální vojenskou organizací "Obrana národa".


"Kdo pachatele přechovává nebo jim poskytuje pomoc nebo má vědomost o jejich osobě či o jejich pobytu a neoznámí to,bude zastřelen s celou svou rodinou". Z vyhlášení K.H.Franka 1942


Bylo 10.41 hodin po ránu 27.května 1942.Osmiválcový Mercedes-Benz s říšským protektorem Heidrichem míjel v zatáčce silnice od Bulovky k Vl- tavě elektrický sloup a naráz mu pod koly dnou vybuchl granát.Atentátníci Kubiš s Gabčíkem utíkali různými směry.A pak rozhlas donekonečna vyzýval občany,aby za odměnu 10 milionů protektorátních korun prozradili,kde jsou atentátníci ukryti.

Ještě nebylo odklízeno zdemolované auto a už se v kanceláři na mi- nisterstvu vnitřního obchodu rozlítly jedny z řady dveří a do místnosti vtrhlo gestapo.Zatklo úředníka Nejedlého a odvezlo jej do pankrácké věz- nice.Kdo gestapo na Nejedlého upozornil,kdo jej za úplatu či z neopatrno- sti prozradil,zůstane navždy utajeno.Gestapo však nevědělo,že zatklo mu- že,který už od roku 1939 organizoval široce rozvětvený odboj.Byl to zkuše- ný voják,který přežil válečné zákopy 1.světové války na ruské frontě zprvu v rakouské armádě,ale hned přešel do ruského zajetí a přihlásil se mezi prvními do československých legií a šťastně se vrátil z války přes Japon- sko a Ameriku v posledním transportu.

Gymnasista z Maizlovy ulice na židovském městě v Praze znal své ro- diště dopodrobna.Sotva si vydýchl z války,vzali šestadvacetiletého "vete- rána",který znal šifrovací techniky,na ministerstvo zahraničí v Tosánském

paláci,později v paláci Černinském.Nakonec pracoval jako vrchní tajné šifro- vací a dešifrovací služby na Pražském Hradě.V době občanské války ve Špa- nělsku,kde se fašistům bránila demokraticky zvolena vláda,byl Nejedlý čle- nem Výboru,který organizoval sbírky pro podporu demokratického Španělska a získával i dárce krve.

Hned po Mnichovské smlouvě 29.9.1938,jež přiložila nůž na krk čsl. vládě rozhodnutím postoupit Hitlerovi česká území,rozšiřoval Nejedlý svoje protiokupační satiry,epigramy,články,aby posílil zklamání občanů, že bylo rozhodnuto o nás a bez nás: "Do světa širého volám a žaluji/ po městech,vesnicích svědomí burcuji". A když se 15.března 1939 díval Hit- ler vítězoslavně na pokořenou Prahu z Pražského hradu,Nejedlý už seděl v kanceláři na ministerstvu vnitřního obchodu a organizoval svou ilegální skupinu "Nemo".Po poradě s gen.Šarou,Liškou,pplk.Balabanem a s jinými ustavoval širokou kospirační síť."Kapitán Nemo" vyplul s dobře zorganizo- vaným zázemím do vod boje s fašisty.

Až do osudného května 1942 připravoval vojenské a politické akce po zbylém území republiky,opatřoval falešné průkazy,podával do zahraničí politické,vojenské a hospodářské zprávy.Sestavil redakci a vydával týde- ník,letáky a dokonce se mu podařilo vydat Rauschingovu známou knihu pod názvem "Hitler mi řekl" (po válce "Mluvil jsem s Hitlerem.) Vysílal zprávy do zahraničí,opatřoval zbraně,munici,výbušniny.Ze strohých fakt vy- prchalo drama jeho života i tep srdce lidí,kteří neváhali,i víra v lidské právo na důstojnost vlastní i národa.

Nejedlý myslel na celonárodní jednotu odboje pod jedním vedením.Za- šel však ve svých úmyslech jen do poloviny cesty.V březnu 1942 ztratila jeho skupina 56 mužů a 5 žen.Gestapo o Nejedlém zřejmě vědělo,ale ještě při zatýkání netušilo,že má v rukou i "Kapitána Nemo".Němcům pomohlo te- prve přiznání jednoho ze zatčených a potom dva a půl roků zkoušelo "kapi- tána Nemo" zlomit v pankrácké věznici.

V roce 1944 jej zavezli do Terezína,kde zemřel za necelé tři měsíce na těžkou žaludeční infekci a odkopnutou ledvinu.Kdo měl a má rád svou zemi víc než on? Mít rád vlastní zemi až k smrti je důkazem,že takový člo- věk porozuměl,že je zločinem,brát národu právo na takovou lásku.Je to přirozená láska,jež se rodila staletí a také staletí může zanikat,dokud, jak kdysi řekl Palacký,zbude z národa byť jediný člověk.